Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK435 Kolonizasyon ve Ticaret 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Demir Çağları ve Arkaik dönemde Hellen dünyasının yayılımını, kolonizasyonunu ve ticari ilişkileri ve Roma Kolonizasyonu hakkında temel bilgiye sahip olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early colonies and Trade, London, 1980 • E. K. Petropoulos, Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos. Penetration, early establishment, ant the problem of the “emporion” revisited, Oxford, 2005. • J. M. Cook, The Greeks in Ionia and the East, London, 1962 • G.L. Huxley, Early Ionians, Oxford, 1972. • Sherratt and Sherratt 1993: S. Sherratt, A. Sherratt, The Growth of the Mediterranean Economy in the Early First Millennium BC, WorldA 24, Ancient Trade: New Perspectives, 361-378

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Hellen dünyasının yayılımının erken evreleri ele alınacak, bu kapsamda Batı Anadolu’nun Erken Demir Çağı başlarındaki kolonizasyonunun ve Geç Geometrik-Arkaik dönemlerdeki kolonizasyon hareketinin dinamikleri, sorunları, kronolojileri tartışılacaktır. Söz konusu dönemler ve Roma’da ticaretin nasıl olduğu ve sorunları da ders kapsamında ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
10 Tartışma 6 1 6
27 Makale Yazma 6 2 12
34 Okuma 10 2 20
48 Sözlü Sınav 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş. Kolonizasyon ve ticaretle ilişkili temel kavramlar. Konunun temel kaynakları ve bu kaynakların sorunları.
2 Erken Demir Çağı Batı Anadolu (İonia, Aeolis, Doğu Dor) kolonizasyonu - I
3 Erken Demir Çağı Batı Anadolu (İonia, Aeolis, Doğu Dor) kolonizasyonu - II
4 Hellen Dünyası- Yakın Doğu uygarlıkları ilişkileri - I
5 Hellen Dünyası- Yakın Doğu uygarlıkları ilişkileri - II
6 Hellen Dünyası- Mısır ilişkileri
7 Naukratis and Tocra
8 Ara Sınav
9 Colonisation in Western Mediterranean
10 Demir Çağı Akdeniz Ticareti
11 Kolonizasyon dinamikleri
12 Propontis-Karadeniz kolonileri - I
13 Propontis-Karadeniz kolonileri - II
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533544 Antik çağda koloni, apoikia, emporion ve ticaret gibi kavramları öğrenebilme, bu konulardaki kaynaklar hakkında fikir sahibi olabilme.
2 1533546 Demir çağı Akdeniz ticareti sorunlarını ve mekanizmalarını kavrayabilme.
3 1533547 Kolonizasyon hareketinin dinamiklerini kavrayabilme
4 1533549 Propontis ve Karadeniz Kolonileri kuruluş sorunları ve kronolojilerini öğrenebilme
5 1533550 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek