Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK437 Seminer I 927003 4 7 3

Dersin Amacı

müfredatı içerisinde yer almayan konuların anlatılması. Dersin amacı değinilmesi ve anlatılması gereken bu konuların gündeme alınıp sunulmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Ses Sistemi, vb.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. ve diğ.; Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Ankara, 2011)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İki aşamalı dersin ilk kısmında öğretim elemanı tarafından konu belirlenip sunulacak, dersin ikinci kısmında aynı konuyla öğrenci tarafından sunum hazırlığı yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
3 Bütünleme Sınavı 12 1 12
17 Alan Çalışması 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
34 Okuma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkeoloji Tarihi ve Tanımlar ARK 437 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 437 (1) (video-asenkron) (18.40) TÜRKER, A. AVYS.mp4
2 Osmanlı Döneminde Arkeoloji ARK 437 (2) (video-asenkron) (10.16) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK 437 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
3 Asar-ı Attika ve Osman Hamdi Bey ARK 437 (3) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 437 (3) (video-asenkron) (2.10) TÜRKER, A. AVYS.mp4
4 Casus Arkeologlar ARK 437 (4) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 437 (4) (video-asenkron) (5.29) TÜRKER, A. AVYS.mp4
5 Atatürk ve Arkeoloji ARK 437 (5) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 437 (5) (video-asenkron) (21.39) TÜRKER, A. AVYS.mp4
6 Napolyon Bonapart ve Arkeoloji ARK 437 (6) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 437 (6) (video-asenkron) (4.54) TÜRKER, A. AVYS.mp4
7 Çağımız Toplumun Arkeolojiye Bakışı: Tehdit ve Koruma ARK 437 (7) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK 437 (7) (video-asenkron) (17.58) TÜRKER, A. AVYS.mp4
8 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(8).pdf
9 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(9).pdf
10 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(10).pdf
11 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(11).pdf
12 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(12).pdf
13 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(13).pdf
14 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum OMÜ.ARK.437(14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514807 Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun gerekli verileri toplar.
2 1514808 Verileri çözümler, gözlem yapar ve elde ettiği verilerle ilgili sonuçları yorumlar.
3 1514809 Arkeoloji ile ilgili kuram ve yöntemler arasındaki bağlantıyı kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4
2 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3
3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek