Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK441 Roma Numismatiği I 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Roma İmparatorluğu Dönemi’nde basılan imparatorluk ve eyalet sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuz Tekin, Grek ve Roma Sikkeleri, 1992. Vedat Keleş, Erzurum Arkeoloji Müzesi Roma Sikkeleri, 2009. P. Franke, Roma Döneminde Küçük Asya, Çev. N.Baydur- B.T.Baydur, 2007. A.R.Bellinger, Greek Mints under the Roman Empire, Essays Mattingly, 1956. K.W.Harl, Civic Coins and Civic Politics in the Roman East, 180-275, 1987. P.Kinns, Asia Minor, The Coinage of the Roman World in the Late Republic, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma sikkelerin doğuşu, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Roma Dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri ve Kaynakça Ders 1.pdf
2 Roma Numismatiğinin Teknik Terimleri Ders 2.pdf
3 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Birimleri Ders 3.pdf
4 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Basımı Ders 4.pdf
5 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Basımı Ders 5.pdf
6 Roma Eyalet Sikkeleri Ders 6.pdf
7 Roma Eyalet Sikkeleri Ders 7.pdf
8 Roma Koloni Sikkeleri Ders 8.pdf
9 Ara Sınav Ders 9.pdf
10 Roma Sikke Birimleri Ders 10.pdf
11 Roma İmparatorluk Sikkeleri: Ön ve Arka Yüz Lejandları Ders 11.pdf
12 Roma İmparatorluk Sikkeleri: Ön Yüz Tipleri Ders 12.pdf
13 Roma İmparatorluk Sikkeleri: Arka Yüz Tipleri Ders 13.pdf
14 Roma İmparatorluk Darphaneleri Ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273439 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1273440 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1273441 Roma sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1273442 Roma Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1273443 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 5 1 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek