Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK441 Roma Numismatiği I 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Roma İmparatorluğu Dönemi’nde basılan imparatorluk ve eyalet sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuz Tekin, Grek ve Roma Sikkeleri, 1992. Vedat Keleş, Erzurum Arkeoloji Müzesi Roma Sikkeleri, 2009. P. Franke, Roma Döneminde Küçük Asya, Çev. N.Baydur- B.T.Baydur, 2007. A.R.Bellinger, Greek Mints under the Roman Empire, Essays Mattingly, 1956. K.W.Harl, Civic Coins and Civic Politics in the Roman East, 180-275, 1987. P.Kinns, Asia Minor, The Coinage of the Roman World in the Late Republic, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma sikkelerin doğuşu, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Roma Dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri ve Kaynakça Ders 1.pdf
Roma Numismatiği I - 1. Hafta.mp4
2 Roma Numismatiğinin Teknik Terimleri Ders 2.pdf
Roma Numismatiği I - 2. Hafta.mp4
3 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Birimleri Roma Numismatiği I - 3. Hafta.mp4
Ders 3.pdf
4 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Basımı Roma Numismatiği I - 4. Hafta.mp4
Ders 4.pdf
5 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Basımı Roma Numismatiği I - 5. Hafta.mp4
Ders 5.pdf
6 Roma Eyalet Sikkeleri Roma Numismatiği I - 6. Hafta.mp4
Ders 6.pdf
7 Roma Eyalet Sikkeleri Roma Numismatiği I - 7. Hafta.mp4
Ders 7.pdf
8 Roma Koloni Sikkeleri Roma Numismatiği I - 8. Hafta.mp4
Ders 8.pdf
9 Ara Sınav Roma Numismatiği I - 9. Hafta.mp4
Ders 9.pdf
10 Roma Sikke Birimleri Ders 10.pdf
Roma Numismatiği I - 10. Hafta.mp4
11 Roma İmparatorluk Sikkeleri: Ön ve Arka Yüz Lejandları Ders 11.pdf
12 Roma İmparatorluk Sikkeleri: Ön Yüz Tipleri Ders 12.pdf
13 Roma İmparatorluk Sikkeleri: Arka Yüz Tipleri Ders 13.pdf
14 Roma İmparatorluk Darphaneleri Ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494378 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1494379 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1494380 Roma sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1494381 Roma Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1494382 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 5 1 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek