Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK443 İran Arkeolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İran'ın Prehistorik Çağlar'dan Pers Hakimiyeti'ne kadar olan tarihi'ni ve varlık göstermiş olan kültürlerin bu süreçteki sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barnett, R. D., "Median Art." Iranica Antiqua 2: 77-95, 1962 Casabonne, O., "Akamenid İmparatorluğu-Büyük Kral ve Persler, ArkeoAtlas 6, 20-35, 2007. Curtis, John, Ancient Persia, British Museum Pres, London, 2000. Dyson, R.H.Jr., 1973 The Archaeological Evidence Of The Second Millennium B.C. On The Persian Plateau", The Cambridge Ancient History II/1: 686-715. Dyson, R.H.Jr., O. W. Muscarella, 1989 "Constructing The Chronology And Historical Implications Of Hasanlu IV", Iran XXVII: 1-27. Ghrishman, R., 1939 Fouilles De Sialk, Paris. Godard, Andre, Die Kunst des Iran, Berlin,1964. Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran), İstanbul, 1998. Harper, P.O., J. Aruz, F. Tallon (ed.), The Royal City of Susa, Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre, The Metropolitan Museum of Art. New York, 1992. Helwing, B., H. Fehmi, "İran'da Demir Çağı", ArkeoAtlas 4, 134-143, 2005. Helwing, B., İran'da İlk Kentler, ArkeoAtlas 2, 80–89, 2003. Hole F. (ed.), The Archaeology of Western Iran, London, 1987. Huart, Clement, Ancient Persia and Iranian Civilation, London, 1972. Kroll, S.,1976 Keramik Urartaischer Festungen In Iran, Archaologische Mitteilungen Aus Iran, Erganzungsband 2, Berlin. Medvedskaya, I.N., Iran: Iron Age I, BAR International Series 126, Oxford, 1982. Porada, Edith, Iran Ancient, Paris, 1963. Roaf, Michael, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (çev. Z. Kılıç), İletişim Yayınları, İstanbul, 1996. Raymond Furon, İran (Çev. G. K. Söylemezoğlu), Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1943. Rollinger, R. "Med Krallığı-Hayalet İmparatorluğu", ArkeoAtlas 6, 8-18, 2007. Toteva, G. D. "Pers Kentleri ve Sanatı-Onbinlerin Dönüşü, ArkeoAtlas 6, 36-53, 2007. Yiğitpaşa, D., Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Kültürü, Gece Yayınları, Ankara, 2016. http://www.webhatti.com/resim-galerisi/256614-iran-arkeolojisi.html http://www.irangezi.com/?sayfa=persepolis Belkıs Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları, İst, 1996 Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst,2007 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat http://aygunhoca.com/tarih-haritalari/98-mezopotomya-uygarlklari-haritalari/651-pers-imparatorlugu-persler-mo-559-mo-330.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Prehistorik Çağlar'dan Pers Hakimiyeti'ne kadar olan İran Tarihi, İran Coğrafyası, Susa Dönemi, Elam Dönemi, İran'ın Orta Tunç Çağı, İran'a Hint Avrupalılar'ın Gelişini içerir. Yine bu süreçte oluşan kültürler ve bu kültürlerin maddi kalıntılarını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. Ders Coğrafya.pptx
1. Ders İran Arkeolojisi.mp4
2 İran'ın coğrafi sınırları ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum İran 2. Ders.mp4
2. Ders İran'ın eski kültürleri.ppt
3 İran'ın Kültür bölgeleri ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 3. Ders İran'ın eski kültürleri.ppt
3. Ders İran'ın eski kültürleri.mp4
4 İran'ın Paleolitik ve Mezolitik merkezleri Okuma, anlatım ve sunum 4. Ders Erken Dönemler.pptx
İran.mp4
5 İran'ın Paleolitik ve Mezolitik merkezleri Okuma, anlatım ve sunum İran.mp4
5. Ders.pptx
6 İran'da yerleşik hayata geçiş ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum İran.mp4
6. Ders.pptx
7 İran'da yerleşik hayata geçiş ve ilk kentler Okuma, anlatım ve sunum 7. Ders.pptx
İran.mp4
8 Ara Sınav
9 Susa Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 9. Ders.pptx
10 Susa Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 10. Ders.pptx
11 Elam Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 11. Ders.pptx
12 Orta Tunç Çağı'nın tanımlanması, bunların çevre kültürleri ile olan kültürel ve ticari ilişkilerinin belirlenmesi. Okuma, anlatım ve sunum 12. Ders.pptx
13 Kassit Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 13. Ders Kassit.pptx
14 Kassit Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum 14. Ders Elam.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502812 İran'ın eski kültürlerini bilir
2 1502813 İran'ın Yerleşim Karakterlerini bilir
3 1502814 İran Prehistorik dönemi, Proto-Elam Kültürü hakkında bilgi sahibi olur.
4 1502815 Elam: Klasik Dönem'i hakkında bilgi sahibi olur.
5 1502816 İran'ın Orta Tunç Çağı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 3 4 4 3 5 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 5 3 4 2 2
2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 3
3 4 4 2 3 3 5 2 5 3 1 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3
4 3 3 1 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 1 2 2 3 5 4 4 3 4 3
5 2 5 4 3 4 3 5 2 4 2 5 3 2 4 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek