Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK425 Rehberlik 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Arkeolojik açıdan rehberlik. Anadolu kültürlerini genel anlamda tanıtmak. Bu kültürleri turizme kazandırmak, tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. VEDAT KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arkeoloji ve Anadolu Kültürlerine ait tüm bilimsel yayınlar. All scientific publications about Anatolian Archaeology and Cultures

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Anadolu Kültürleri, taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ve bunların sergilenmesi. Anadolu uygarlıkları ve Dinler Tarihi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
10 Tartışma 6 1 6
13 Deney 8 3 24
24 Seminer 5 2 10
34 Okuma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Rehberlik.
2 2.Bilimsel yaklaşımlar.
3 3.Rehberliğin önemli noktaları.
4 Arkeoloji ve Rehberlik.
5 5.Anadolu Kültür ve Arkeolojisi.
6 6.Müzeler,
7 7.saraylar,
8 8.Arasınav
9 .açık hava müzeleri,
10 kültürel değerler.
11 Arkeoloji ve Sanat tarihi.
12 Yunan ve Roma Mitolojisi.
13 Anadolu Uygarlıkları.
14 Dinler Tarihi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533481 Rehberliğin önemi,
2 1533487 Anadolu Kültür çeşitliliğini,
3 1533488 Anadolu kültürleri
4 1533489 Anadolu’nun farklı dinleri özümsenmiş olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek