Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK440 Bitirme Tez Çalışmaları II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Yapılan kaynak araştırması sonucunda elde edilen verileri değerlendirme ve sunma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. VEDAT KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KÜTÜPHANE ÇALIŞMASI

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bilimsel bir çalışmanın uygulamalı olarak nasıl yapıldığını öğrenir. Araştırmaya dayalı veri toplama yöntem(ler)ini bilir. Elde edilen verilerin irdelenmesini ve sonuç çıkarılması yetisini elde eder. Kaynak kullanma ve değerlendirmeyi bilir. Bilimsel araştırma, yazma kurallarını bilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 3 24
27 Makale Yazma 8 2 16
34 Okuma 8 3 24
51 Sözlü Sınav 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konu ile ilgili öğretim elemanlarından bilgi ve kaynak edinme
2 Konu ile ilgili öğretim elemanlarından bilgi ve kaynak edinme
3 Konu ile ilgili öğretim elemanlarından bilgi ve kaynak edinme
4 Konu ile ilgili öğretim elemanlarından bilgi ve kaynak edinme
5 Konu ile ilgili öğretim elemanlarından bilgi ve kaynak edinme
6 Değerlendirme
7 Değerlendirme
8 Değerlendirme
9 Arasınav
10 Konu ile ilgili Kütüphane, İnternet, Sanayi firmaları vb. farklı kaynaklar tarama
11 Konu ile ilgili Kütüphane, İnternet, Sanayi firmaları vb. farklı kaynaklar tarama
12 Sunum Hazırlama ve tez yazma
13 Sunum Hazırlama ve tez yazma
14 Sözlü Sunum-Savunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535858 Tez yazımından önce planlama yapılmasının öğrenilmesi
2 1535859 Kaynakça araştırılmasının öğrenilmesi
3 1535860 Tez yazım sürecinde içerik planlamasının ve kavram bütünlüğünün doğru yapılmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek