Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK434 Antik Çağda Süsleme ve Dekorasyon 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Antik Dönem yapılarında görülen bezeme türlerinin tanıtımı ve bunların stilistik gelişiminin anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Meyer, Franz Sales (1957). Handbook of Ornament. New York: Dover Publications. - Vandeput, L. (1997). The Architectural Decoration in Roman Asia Minor. Sagalassos: a case Study, SEMA I. Leuven: Brepols. - Can, Birol (2005). Roma Çağı Anadolu Mimarisinde Kıvrıkdal (Ranke) Bezemeleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erzurum. -Başaran, Cevat (1995). Roma Çağı Lotus-Palmet Örgesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları. -Karaosmanoğlu, Mehmet (1996). Anadolu Mimari Bezemeleri: Roma Çağı Yumurta Dizisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları. -Bingöl, Orhan (1980). Das ionische Normalkapitell in hellenistischer und römischer Zeit in Kleinasien. Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 20. -Rumscheid, Frank (1994). Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Mainz: Philipp von Zabern. Vandeput, L. (1997). The Architectural Decoration in Roman Asia Minor. Sagalassos: a case Study, SEMA I. Leuven: Brepols. -Bingöl, Orhan (2004). Arkeolojik Mimaride Taş. İstanbul: Homer Yayınevi.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Antik çağ bezeme unsurları, amacı, stiller, tipler ve Anadolu mimarisi başta olmak farklı eserler üzerinde gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
11 Soru-Yanıt 10 2 20
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Anadoluda Kesin Tarihlenen Roma Dönemi Yapıları ve Bezemeleri
3 Ranke Frizinin Stil Gelişimi
4 Ranke Frizinin Stil Gelişimi: Anadolu örnekleri
5 Lotus Palmet Frizinin (Anthemion) Stil Gelişimi
6 Lotus Palmet Frizinin (Anthemion) Stil Gelişimi
7 Ion Kymationunun (Yumurta Dizisi) Stil Gelişimi
8 Ara sınavı
9 Ion Başlığının Tipolojisi ve stil gelişimi
10 Antik Dönem Bezeme Üretim Teknik ve Organizasyonu
11 Bezeme Üretim Teknik ve Organizasyonu: Atölyeler ve Ustalar
12 Taşçı Aletleri ve İzleri
13 Küçük buluntularda bezeme
14 Dönem Sonu Sınavı (Final)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530235 Antik Dönem yapılarında görülen bezeme türlerini tanıyabilme
2 1530236 Bezemenin stil özelliklerini, gelişimi ve kronolojisini öğrenebilme
3 1530237 Bezeme atölyeleri ve organizasyonu inceleyebilme
4 1530257 Bezemede şablonları tanıyabilme ve Mimari bezemede görülen fakların nedenlerini anlayabilme
5 1530263 Mimari bezemelere göre yapıları tarihleyebilme ve Bezemenin yapıya yüklediği anlamı yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek