Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK436 Antik Dönem Mezar Stelleri 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Antik dönem sosyal yaşantısı, gelenek ve adetleri hakkında önemli bilgiler veren mezar stellerinin incelenmesi, ikonografik açıdan sembol ve figür tiplerinin yorumlanıp, heykeltıraşlık eserlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- E. Pfuhl–H. Möbius, Die Ostgriechischen Grabreliefs I-II, Mainz, 1977-1979. - J. Boardman, Greek Sculpture, The Classical Period, London, 1985. - J. Boardman, Greek Sculpture, The Late Classical Period, London, 1995. - Ş. Karagöz, Anadolu’dan Mezar Stelleri. Arkaik-Greko Pers-Hellenistik-Roma Bizans Çağları, Anatolian Steles Archaic-Greek/Persian-Hellenistic-Roman Byzantium Periods, İstanbul, 1984. - M. Şahin, Miletopolis Kökenli Figürlü Mezar Stelleri ve Adak Levhaları, Ankara, 2000

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Grave steal are plates which are decorated by friezes, frescoes or plainly reminding the deceased and are erected to symbolize the persons eternal life after death. They are made rectangularly either lateral, either vertical with a smooth or cradle roof. The course aims to teach the figure depicting mentality chronologically by grave stela dating to the Archaic, Classical, Hellenistik and Roman Ages.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
11 Soru-Yanıt 8 2 16
27 Makale Yazma 8 2 16
34 Okuma 7 3 21
48 Sözlü Sınav 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Dersin kapsamında ele alınacak konu ve yararlanılacak kaynakların değerlendirilmesi
2 Mezar stellerinin kökeni ve gelişimi
3 Usage and function of grave stela in antiquity
4 Antik Dönem mezar stelleri üzerindeki simgeler
5 Antik Dönem mezar stelleri üzerindeki konu ve kompozisyonlar
6 Antik Dönem mezar stelleri ile bağlantılı tanrılar
7 Attika Bölgesi mezar stelleri ve yayılımı
8 Ara sınavı
9 Mezar stelleri ve nekropol alanları
10 Mezar stelleri stil, bölgesel moda ve akımlar
11 Mezar stellerinin benzerlik ve farklılıkları
12 Anadolu mezar stellerinin bölgesel özellikleri ve Mezar stelleri üzerindeki heykel tipleri
13 Mezar stelleri üzerindeki heykel tiplerinin serbest heykellerle benzerlik ve farkları; Mezar stelleri üzerinde görülen yardımcı figür, hayvan ya da eşya gibi objelerin değerlendirilmesi
14 Dönem Sonu Sınavı (Final)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530369 Mezar stellerinin kökenini anlayabilme
2 1530370 Mezar stellerinin kullanım amacı ve işlevini irdeleyebilme
3 1530371 Mezar stellerininin kronolojik açıdan değerlendirebilme
4 1530372 Mezar steli tipleri ve gelişimini anlayabilme
5 1530373 Mezar stellerinde betimlenen sahneler, konu ve kompozisyonları irdeleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek