Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK438 Seminer II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

müfredatı içerisinde yer almayan konuların anlatılması. Dersin amacı değinilmesi ve anlatılması gereken bu konuların gündeme alınıp sunulmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Atila Türker

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. ve diğ.; Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Ankara, 2011) SABANCI, A.; Araştırma Teknikleri ve Seminer (Adana, 2006)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İki aşamalı dersin ilk kısmında öğretim elemanı tarafından konu belirlenip sunulacak, dersin ikinci kısmında aynı konuyla öğrenci tarafından sunum hazırlığı yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 2 1 2
4 Quiz 2 1 2
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
34 Okuma 12 2 24
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkeolojinin Tanımı ve İlkeleri yok yok OMÜ.ARK 438 (1).pdf
2 Arkeolojinin Tanımı ve İlkeleri var yok OMÜ.ARK 438 (2).pdf
3 Arkeolojide Meslek etikleir yok yok OMÜ.ARK 438 (3).pdf
4 Arkeolojide Örnek Olay incelemesi (1) yok yok OMÜ.ARK 438 (4).pdf
5 Arkeolojide Örnek Olay incelemesi (2) yok yok OMÜ.ARK 438 (5).pdf
6 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (6).pdf
7 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (7).pdf
8 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (8).pdf
9 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (9).pdf
10 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (10).pdf
11 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (11).pdf
12 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (12).pdf
13 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (13).pdf
14 Öğrenci Seminerlerinin Sunumu ve Kritiği sunum yok OMÜ.ARK 438 (14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533316 Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun gerekli verileri toplar.
2 1533318 Arkeoloji ile ilgili kuram ve yöntemler arasındaki bağlantıyı kurar.
3 1533320 Verileri çözümler, gözlem yapar ve elde ettiği verilerle ilgili sonuçları yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5
2 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek