Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK442 Roma Numismatiği II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Bizans İmparatorluğu’nun, birçok sikke bastığı ve büyük önem verdiği coğrafyalardan biri olan Anadolu’da Bizans Dönemi’nde basılan imparatorluk sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını ve yorum yapabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sayles, G. W., Ancient Coin Collecting V The Romaion/Byzantine Culture, United States of America, 1998. *Metcalf, W.E., “Early Anonymous Folles From Antioch And The Chronology Of Class A”, ANSMN 21(1976), s.109-128. *Karwiese, S., Antik Nümizmatiğe Giriş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995. *Galavaris, G. P., “The Symbolism of the Imperial Costume as Displayed on Byzantine Coins”, ANSMN VIII (1958), s.99-117.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bizans Nümismatiği; dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bizans Numismatiğine Giriş 1. hafta.pdf
2 Bizans Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri 2. hafta.pdf
3 Bizans Numismatiği İle İlgili Terimler 3. hafta.pdf
4 Anastasius Sikke Reformu 4. hafta.pdf
5 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Sikke Metali 5. hafta.pdf
6 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Birimler 6. hafta.pdf
7 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Tipler 7. hafta.pdf
8 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Tipler 8. hafta.pdf
9 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Yazılar 9. hafta.pdf
10 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Yazılar 10. hafta.pdf
11 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Sikke ve Sanat 11. hafta.pdf
12 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Sikke ve Sanat 12. hafta.pdf
13 İznik İmparatorluk Sikkeleri 13. hafta.pdf
14 Trabzon İmparatorluk Sikkeleri 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501699 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1501700 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1501701 Sikkenin birimi ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1501702 Bizans Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1501703 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek