Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK442 Roma Numismatiği II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Bizans İmparatorluğu’nun, birçok sikke bastığı ve büyük önem verdiği coğrafyalardan biri olan Anadolu’da Bizans Dönemi’nde basılan imparatorluk sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını ve yorum yapabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sayles, G. W., Ancient Coin Collecting V The Romaion/Byzantine Culture, United States of America, 1998. *Metcalf, W.E., “Early Anonymous Folles From Antioch And The Chronology Of Class A”, ANSMN 21(1976), s.109-128. *Karwiese, S., Antik Nümizmatiğe Giriş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995. *Galavaris, G. P., “The Symbolism of the Imperial Costume as Displayed on Byzantine Coins”, ANSMN VIII (1958), s.99-117.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bizans Nümismatiği; dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bizans Numismatiğine Giriş
2 Bizans Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri
3 Bizans Numismatiği İle İlgili Terimler
4 Anastasius Sikke Reformu
5 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Sikke Metali
6 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Birimler
7 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Tipler
8 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Tipler
9 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Yazılar
10 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Yazılar
11 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Sikke ve Sanat
12 Bizans İmparatorluk Sikkeleri: Sikke ve Sanat
13 İznik İmparatorluk Sikkeleri
14 Trabzon İmparatorluk Sikkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281661 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1281662 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1281663 Sikkenin birimi ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1281664 Bizans Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1281665 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
2 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 2 4 3 4 5 1 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek