Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK426 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin amacı bilimsel araştırma metotlarını analiz etmek ve modern bilimin ve bilimsel araştırmalardaki gelişimin yükselişini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. VEDAT KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve YazmRemzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2005.a El Kitabı, İstanbul, 2003. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin, Ankara, 2004.

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bilimin amacı ve tanımı, Bilimsel bilginin özellikleri, Bilimsel bilgi ve değerler sistemi, Modern bilimin doğuşu ve gelişimi,Sosyal bilimlerde yöntem, Başlıca araştırma yöntemleri, Veri toplama yöntemleri, Ölçme ve test teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 1 8
11 Soru-Yanıt 5 1 5
27 Makale Yazma 9 2 18
34 Okuma 8 2 16
54 Ev Ödevi 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi nedir?, Bilim nedir? Bilimin Amacı Bilimlerin Sınıflandırılması, Bilimsel Düşünce Yöntemi
2 Bilimsel Yöntemin Sınırları, Aşamaları ve Unsurları
3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1. Tarihi Yöntem 2. Bağdaştırıcı Yöntem
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3. Karşılaştırma Yöntemi 4. Monografi Yöntemi 5. Alan Araştırması Yöntem
5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 6. Sosyometrik Yöntem 7. Çok Değişkenli Analiz Yöntemi
6 Veri Toplama Teknikleri 1. Hazır Bilgilerin incelenmesi 2. Görüşme Yöntemi
7 Veri Toplama Teknikleri 3. Anket Yöntemi
8 Data Collection Techniques 3. Survey Method
9 Ölçme ve Test Teknikleri 3. Örneklem Hatası 4. Verilerin Çözümü
10 Nitel Araştırmaların, Bilimsel Araştırma Geleneği İçerisindeki Yeri. Nitel Araştırmanın Planlanması
11 Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Gözlem
12 Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Doküman İnceleme Nitel Araştırmada Veri Analizi
13 Örnek Olay Çalışması ve Nitel Araştırma Sonuçlarının Kullanılması
14 Araştırmanın Raporlanması ve Yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535824 Bilimin tanımını ve amacını anlar.
2 1535825 Araştırma yöntemlerini ve veri toplamayı öğrenir.
3 1535826 Ölçme ve test tekniklerini öğrenir ve kullanabilir hale gelir.
4 1535827 Bilimsel bilginin araştırılması, analizi ve yorumlanması becerisini kazanır.
5 1535828 Bilimsel analizler yaparken farklı pencerelerden bakabilme ve alternatif yorumlar getirebilme becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek