Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK424 Sualtı Arkeolojisi II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

İnsanlık tarihi boyunca gerek ticari gerekse askeri nedenlerden dolayı toplumlar denizi aşmak için çeşitli araçlar kullanmıştır. Dersin temel konularından birisi bu amaç için inşa edilen ve çoğunlukla sualtında kalan limanlar, rıhtımlar, dalgakıranlar, iskeleler, deniz fenerleri gibi yapıların incelenmesi ve bu yapıların uygarlık seviyesinin göstergeleri olarak değerlendirilebilecek şekilde veri olarak değerlendirilebilmesinin öğrenciye öğretilmesidir. Bu bağlamda Akdeniz’de kazıları yapılan veya yerleri belirlenen yüzlerce batık da içindeki eserlerle anlatılacaktır. Ders kapsamında antik gemilerin yapım teknikleri de öğrenciye sunulacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yardımcı Eserler: Bowens, A. (ed), Underwater Archaeology, The NAS Guide to Principles and Practice, Singapour 2009 Bass, G.F., (ed.) A History of Seafaring Based on Underwater Archaeology, New York, London 1972 Casson, L., Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, İstanbul 2000 Vuorela, I., (ed.) Scientific methods in underwater archaeology: Proceedings of a European seminar held at the zoological field station of Tvärminne, Finland, 1992 Gianfrotta, P.A., Pomey, P., L’archéologie sous la mer, Paris 1981

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

İnsanlık tarihi boyunca gerek ticari gerekse askeri nedenlerden dolayı toplumlar denizi aşmak için çeşitli araçlar kullanmıştır. Dersin temel konularından birisi bu amaç için inşa edilen ve çoğunlukla sualtında kalan limanlar, rıhtımlar, dalgakıranlar, iskeleler, deniz fenerleri gibi yapıların incelenmesi ve bu yapıların uygarlık seviyesinin göstergeleri olarak değerlendirilebilecek şekilde veri olarak değerlendirilebilmesinin öğrenciye öğretilmesidir. Bu bağlamda Akdeniz’de kazıları yapılan veya yerleri belirlenen yüzlerce batık da içindeki eserlerle anlatılacaktır. Ders kapsamında antik gemilerin yapım teknikleri de öğrenciye sunulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
11 Soru-Yanıt 15 2 30
34 Okuma 10 2 20
36 Rapor 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Dönemde askeri gemi yapımı ve tersanelerin incelenmesi
2 Antik Dönemde askeri gemi yapımı ve tersanelerin incelenmesi
3 Akdeniz’de bulunan batıkların incelenmesi
4 Akdeniz’de bulunan batıkların incelenmesi
5 Sualtında bulunan eserlerin konservasyon metodları
6 Sualtında bulunan eserlerin konservasyon metodları
7 Sualtında bulunan eserlerin konservasyon metodları
8 Ara sınav
9 Denizle bağlantılı nehir yollarında kullanılan taşımacılık yöntemleri
10 Denizle bağlantılı nehir yollarında kullanılan taşımacılık yöntemleri
11 Antik Dönemde navigasyon yöntemleri
12 Antik Dönemde navigasyon yöntemleri
13 Batıkların kargolarında bulunan eserler yardımıyla tarihleme kriterlerinin saptanması
14 Batıkların kargolarında bulunan eserler yardımıyla tarihleme kriterlerinin saptanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533322 Sualtında kalan yapıların belirlenmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilme.
2 1533323 Antik Dönem gemi yapım teknikleri hakkında önbilgi sahibi olabilme.
3 1533324 Batıkların kargolarında bulunan eserler yardımıyla tarihleme kriterlerinin saptanmasının öğrenilmesi
4 1533325 Sualtında kullanılan araç gereç hakkında bilgi sahibi olabilme.
5 1533326 Antik Dönem navigasyon teknikleri hakkında yayınlanmış eserlerin yorumlamasını yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek