Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK498 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Başta Anadolu olmak üzere, Bizans İmparatorluğunda üretilen mimari eserleri, görsel malzeme ve alan gezileri eşliğinde öğrenerek yapı tiplerinin ve plan özelliklerinin neler olduğu kavranacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. VEDAT KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bryer, A.-Winfield, D. (1985). The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Washigton D.C. Chatzidakis, M. (1972). Studies in Byzantine Art and Archeology, London. Grabar, A. (1936). L?empereur dans l?art byzantin, Strassburg. Hıld, F.- Restle, M. (1981). Kappadokien=Tabula mperii Byzantini II, Wien. Janin, R. (1975). Les eglises et les monasteres des grand centres byzantins, Paris. Kazhdan, A. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium, New York-Oxford. Krautheimer, R. (1975). Early Christian and Byzantine

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan Geç Bizans Dönemine kadar önemli tarihi olayların sanat üzerindeki etkisi Anadolu ve Anadolu dışında yaptırılan dini (kilise, martiryum, vaftizhane vb.) ve sivil yapılar (saray, konut vb.) tarih, plan tipi, malzeme-tekniği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 8 2 16
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 6 2 12
27 Makale Yazma 6 2 12
34 Okuma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orta Dönem Bizans Mimarisi
2 2.Sivil Mimari
3 Sivil Mimari örnekleri (Anadolu)
4 4. Dini Mimari Örnekleri
5 Dini Mimari Örnekleri (Anadolu)
6 Dini Mimari Örnekleri (Anadolu Dışı)
7 Bir önceki konuya devam
8 Arasınav
9 Geç Dönem Bizans Mimarisi
10 Bir önceki konuya devam
11 Dini mimari örnekleri
12 Bir önceki konuya devam
13 Sivil Mimari örnekleri
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535792 Konu ile ilgili kaynak ve terimleri tanır.
2 1535793 Bizans mimari gelişimini ayırd eder. .
3 1535794 Başkent ve taşra üslubunu analiz eder.
4 1535795 Bizans mimarisindeki yapı tiplerini öğrenir.
5 1535796 Çağdaşı olan kültürlerin mimarisi ile karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek