Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’nin toplumsal değişimini sosyolojik ve antropolojik çalışmalar üzerinden okunması amaçlanmaktadır. Sırasıyla köy, kasaba, gecekondu ve kent çalışmaları ele alınacak ve değişimlerin sosyolojik ele alınış biçimi irdelenecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mübeccel B. Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası (1964). Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri (1969). İbrahim Yurt, Gül Ergil & Hüseyin T. Sevil, Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri Araştırması III (1971). Niyazi Berkes, Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma (1942). Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları (1945). Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (1922). Suavi Aydın, "Arkeoloji ve Sosyolojinin Kıskacında Türkiye'de Antropolojinin Geri Kalmışlığı", Folklor/Edebiyat, Cilt VI, Sayı 22, 2000/2, s. 17-42. (Der.) Gönül Pultar & Tahire Erman, Türk(iye) Kültürleri, Ankara: Tetragon İletişim Hizmetleri, 2005. (Der.) Deniz Kandiyoti & Ayşe Saktanber, Kültür Fragmanları, İstanbul: Metis Yayınları, 2003. Suavi Aydın, "Arkeoloji ve Sosyolojinin Kıskacında Türkiye'de Antropolojinin Geri Kalmışlığı", Folklor/Edebiyat, Cilt VI, Sayı 22, 2000/2, s. 17-42. Şenyapılı, T. (2004). "Baraka"dan Gecekonduya. İletişim yayınları. Jenny B. White (2010). Para ile Akraba. 2.Baskı Mart 2010, İstanbul, İletişim Yayınları. Oğuz Işık, M. Melih Pınarcıoğlu ((2011). Nöbetleşe Yoksulluk. 8.Baskı Ekim 2011, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Türkiye’nin toplumsal yapı değişimleri sosyolojik ve antropolojik çalışmalar üzerinden ele alınacaktır. Köy, kasaba, gecekondu ve kent çalışmalarından seçilmiş örneklerle ders işlenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70098 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70099 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 70100 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70101 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70102 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70103 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 70104 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 70105 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 70106 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 70107 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 70108 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme