Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı modernleşme ve küreselleşme sürecinin çeşitliliği ve benzerliklerini anlamak ve bunun çok boyutlu toplumsal sonuçları hakkında akademik tartışmaları incelemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Eric Hobsbawn, The Age of Revolution, London, Abacus, 1989. • Tom Kemp, Historical Patterns of Industrialization, Longman gorup limited, New York, 1993. • Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York, 1998. • Alvin So, Social Change and Development: Modernization, Dependency & World system Theories, Sage, California and London, 1990. • Çağlar Keyder, Ulusal Kalkınmacılığın İflası, Metis Yayınları, İstanbul, 2011. • David Harvey, The Condition of Postmodernity, Blackwell, Malden and Oxford, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında Batı ve Batı dışı toplumlardaki sanayileşme, modernleşme ve küreselleşme süreçleri ve onun sonucu olarak ortaya çıkan çeşitli toplumsal dönüşümler sosyolojik bakış açısından incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77810 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77811 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 77812 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77813 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77814 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77815 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 77816 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 77817 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 77818 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 77819 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 77820 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme