Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kimlik konusu sosyolojik teorinin önde gelen başlıkları arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünya çapında meydana gelen pardigmal değişmeler de çokkültürlülüğü bir toplumsal formasyon olarak öne çıkarmış görünmektedir. Ders kimlik olgusunun çokkültürlü toplumda taşıdığı anlama odaklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,2000. • Charles Taylor ve Amy Gutmann, Çokkültürcülük Tanınma Politikası, YKY. • Peter Kivisto and Thomas Faist, Citizenship: Discourse,Theory, and Transnational Prospects, Blackwell Publishing, 2007. • Peter Kivisto, Multiculturalism in Global Society, Blackwell Publishing, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini kimlik, etnisite, çokkültürlülük kavramları ile farklı çokkültürlülük modelleri üzerine tartışmalar oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir toplumsal Formasyon olarak Kimlik Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
2 Etnisite Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
3 Modernite ve Etnisite Algısı Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
4 Kültürel Çoğulculuk Biçimleri Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
5 Sosyal Teoride Çokkültürlülük Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
6 Postmodernite ve Çokkültürlülük Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
7 Çokkültürlülük Biçimleri Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
8 İslam Dünyasında Çokkültürlü Tarihsel Tecrübe Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
9 Liberal Çokkültürlülük Modelleri Kominiteryen Çokkültürlülük Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
10 Kanada, Avustralya Modelleri Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
11 Avrupa’da Çokkültürlülük Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
12 Almanya,Fransa,İngiltere Modelleri Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
13 Amerikan Çokkültürlülüğü: Erime Potası Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc
14 Sınav Çokkültürlülük Tartışmaları-Doktora. Ders İçerikleri.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492809 Çokkültürlülük ile ilişkili kimlik, etnisite gibi temel kavramları kavramak
2 1492810 Sosyal teoride yer alan çokkültürlülük tartışmalarını izlemek ve tartışmak
3 1492811 Farklı çokkültürlülük modellerini incelemek ve değerlendirmek
4 1492812 Kimlik olgusunun çokkültürlü toplumlarda taşıdığı anlamı değerlendirmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek