Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS713 Kadın Çalışmaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersi tamamlayan öğrenci, feminizm ve toplumsal cinsiyete ilişkin farklı kuram ve kavramların temel argümanlarını ve yaklaşımlarını kavrar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin YÜCE TAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• TODAİE (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Ankara: TODAİE yayınları. • Üşür, Serpil Sancar. (1997) İdeolojinin Serüveni, Ankara: İmge Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, toplumsal cinsiyet tartışmalarına ilişkin temel kavramlar, feminist düşüncenin gelişimi, feminist kuram ve yöntembilim tartışmalarından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Patriarki kavramı
2 Parsons ve Fonksiyonalist kuram
3 Biyolojik ve psikolojik kuramlar
4 Feminist düşüncenin gelişimi ve feminist kuramlar
5 Nancy Chodrow, Sylvia Walby
6 Toplumsal cinsiyet kuramı
7 Sosyal bilimlerde feminist yöntembilim tartışmaları
8 Arasınav
9 Dünyada ve Türkiye’de kadın çalışmaları
10 Kadına yönelik şiddet ve namus cinayetleri
11 Toplumsal Cinsiyet ve modernizm
12 Postmodern feminizm
13 Irk, etnisite, sınıf ve toplumsal cinsiyet
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271805 Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları kavramak ve tartışmak
2 1271806 Feminist düşüncenin gelişimini öğrenmek
3 1271807 Feminist kuram ve yöntemleri kavramak
4 1271808 Türkiye'de ve dünyada kadın çalışmalarını incelemek ve eleştirel bir gözle değerlendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70098 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70099 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 70100 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70101 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70102 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70103 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 70104 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 70105 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 70106 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 70107 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 70108 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek