Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Din–siyaset ilişkisinin, yönelimlerin ve sonuçlarının, dinin siyasal eğilimlere etkisinin ve dini gruplaşmaların sosyo-kültürel dinamiklerinin ve din-toplum-siyaset ilişkilerinin, etkileşimlerin kavranılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi Usta

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset • Birsen Gökçe, (2004) Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar • Mübeccel Belik Kıray, (1999) Toplumsal Yapı ve Değişme • Emre Kongar, (1998) 21. Yüzyılda Türkiye- 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı • Max Weber, Sosyoloji Yazıları • R. B. Fowler, Modern Amerikan Toplumunda Din ve Siyasal Kültür, Liberal Düşünce (Bahar-Yaz 2003), ss.53–57 Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi • Türker Alkan, Siyasal Toplumsallaşma • Birkan Uysal, Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği dinin sosyal ve siyasal yönlerinin incelenmesi ve dini gruplaşmalar, dini tutumlar, sosyal etkileşim ve politikaların anlaşılması ve tartışılmasından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinin sosyal ve siyasal yönü
2 Siyasetin sosyal etki dinamiklerine olan ilgisi
3 Din – toplum ilişkileri
4 Din- siyaset ilişkisi ve etkileşimler
5 Dini tutumlar, hoşgörü ve siyaset
6 Dini gruplaşmalar ve siyaset
7 Din - şiddet ilişkisi ve terör yaklaşımlarının değerlendirilmesi
8 Arasınav
9 Din ve sosyal politikalar
10 Sunuş
11 Sunuş
12 Sunuş
13 Sunuş
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492342 Toplumsal etkileşimler ile dinin ilişkisini kavramak
2 1492343 Din olgusunun siyaset ile ilişkisini kavramak ve tartışmak
3 1492344 Dini gruplaşmaları ve sosyo-kültürel dinamiklerini kavramak
4 1492345 Dinin şiddet ile ilişkisini ve terör yaklaşımlarını değerlendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77810 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77811 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 77812 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77813 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77814 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77815 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 77816 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 77817 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 77818 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 77819 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 77820 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek