Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Temel Almanca Gramer yapısı, Kelime Bilgisi, günlük konuşma kalıpları, dinleme-anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar. Dönem sonunda öğrencilerin kendilerini tanıtabilmeleri basit düzeyde ve iletişim kurabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Studio D A1, Netzwerk A1, Aufderstrasse v.d. (2007) Themen Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlangıç düzey gramer bilgisi, Almancada alfabe ve harf grupları, telaffuzdaki vurgular. Sayılar, adres bilgisi verme, sınıf ortamında diyalog kurma. Kelime bilgisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Almanca'ya giriş
2 Tanışma selamlaşma
3 Zayıf fiiller, fiil çekimi
4 Makaleler, kısaca kendini tanıtma
5 İsimler, makaleler, makalelerle ilgili sorular
6 Rakamlar (0-100), güçlü fiiller, kelime çalışmaları (sık kullanılan fiiller)
7 Fiil çekimi, ayrılabilir fiiller, sayılar (100-1000), fiyatlar
8 Ara sınav
9 Modal fiiller
10 Ünite 1 – sınıf içi tartışmalar
11 Ünite 2 - ders içinde iletişim
12 Ünite 3 – aileyi tanıtma
13 Ünite 4 - şehirler ve nesneler hakkında konuşmak
14 Ünite 5- ülkeler ve kültürler hakkında konuşmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233940 Seviyeye uygun bir okuma parçasını okuyup anlayabilir.
2 1233941 Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan fiilleri cümle içinde kullanabilir.
3 1233942 Almanya’nın coğrafi yapısı hakkında bilgi edinir, Avrupa’daki şehir ve ülke isimlerini öğrenir.
4 1233943 Kendini tanıtabilir ve selamlaşabilir.
5 1233969 Almanya’daki yaşam şartları ve eğitim yapısı hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 4 2 3 2 3 2 3 2
2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3
3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3
4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3
5 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek