Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı lisans eğitimini tamamlamış olan öğrencilere ileri düzeyde ana kaynaklar temel alınarak klasik dönemin temel okulları ve düşünürlerini okuma ve tartışma ortamını sağlamaktır. Başka bir deyişle sosyolojik teorinin tarihinin kristalleştirilmesidir. Bu dersi alan öğrenci sosyal ve entelektüel teorilerin ortaya çıktığı dönemi özellikleriyle kavrayarak sosyolojik düşüncenin ayrıntılarına vakıf olabilmelidir. Bu nedenle, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 200 yıllık modern sosyolojinin temellerini oluşturan uzun soluklu bir içerik bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bottomore, T. & Nisbet, R. (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. Ankara: Ayraç. Cole, S. (1999). Sosyolojik Düşünme Yöntemi. Ankara: Vadi. Durkheim, E. (2001). Sosyolojik Yöntemin Kuralları. Dost Yayınları. Durkheim, E. (2001). Toplumsal İşbölümü. Cem yayınları. Marx, K. (2003). Yabancılaşma.Sol Yayınları. Marx, K. (2011). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. Sol Yayınları, Nisbet, R. (2016). Sosyolojik Düşünce Geleneği. İstanbul: Paradigma. Sezer, B. (2006). Sosyolojinin Ana Başlıkları. İstanbul: Kızılelma. Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. Turner, Jonathan H v.d. (2010). Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Sentez Yay. Ünsaldı, L. & Geçgin, E. (2013). Sosyoloji Tarihi Dünya’da ve Türkiye’de. Ankara: Heretik. Weber, Max (1996). Sosyoloji Yazıları, (der. H:H. Gerth ve C. W. Mills, çev. T. Parla). İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojik düşüncenin ortaya çıktığı tarihsel ve toplumsal koşulları tanımak, 18. ve 19. yüzyıl Batı Avrupa'sında meydana gelen toplumsal değişimleri açıklamak ve klasik dönemin temel okulları, temel düşünürlerini orijinal kaynaklar üzerinden okumak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 55 55
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders planı ve kaynakçalar, dersin yöntemi ve kuralları Okuma ve araştırma Yok
2 Kavramsal giriş: Sosyoloji nedir? Neyin bilimidir? Sosyolojik tahayyül ve sosyolojik düşünce geleneği Okuma ve araştırma Yok
3 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesi ve toplum fikri Okuma ve araştırma Yok
4 Devrim ve sosyoloji: Endüstri devrimi Okuma ve araştırma Yok
5 Devrim ve sosyoloji: Fransız devrimi Okuma ve araştırma Yok
6 Şehir ve sosyoloji: Kentleşme Okuma ve Araştırma Yok
7 İdeolojiler ve sosyoloji (Muhafazakarlık, sosyalizm ve liberalizm) Okuma ve araştırma Yok
8 Bilim ve sosyoloji (pozitivizm, sosyal sorun kavramı ve deneysel araştırmaların gelişimi) Okuma ve araştırma Yok
9 Ara Sınav
10 Bilim olarak sosyoloji ve Batı’da sosyoloji Okuma ve araştırma Yok
11 Sosyolojinin Kurucu Fikirleri: Cemaat Okuma ve araştırma Yok
12 Sosyolojinin Kurucu Fikirleri: Otorite ve Statü Okuma ve araştırma Yok
13 Sosyolojinin Kurucu Fikirleri: Kutsal ve Yabancılaşma Okuma ve araştırma Yok
14 Sonuç: Sosyolojinin kimliğini kayıtlayan kontekstler Okuma ve araştırma Yok
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515444 Sosyolojik düşüncenin doğduğu tarihsel ve toplumsal şartları izah eder.
2 1515446 Sosyolojik düşüncenin doğuşunu Endüstri ve Fransız devrimleriyle ilişkilendirir.
3 1515445 Toplum fikrinin tarihsel gelişimini bilir ve bu süreçteki önemli isimlerin düşüncelerini izah eder.
4 1515447 Sosyolojideki yöntem tartışmalarını bilir ve sosyolojik pozitivizmin eleştirisini yapar.
5 1515448 Sosyolojinin kurucu fikirlerini bilir ve günümüzdeki sosyolojik tartışmalarla ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77810 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77811 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 77812 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77813 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77814 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77815 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 77816 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 77817 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 77818 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 77819 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 77820 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek