Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste, Türkiye’nin kırsal dönüşümü üzerine yapılan önemli çalışmalar ana başlıklar altında incelenecektir. Dersin amacı, Türkiye’deki kırsal dönüşüm hakkında yazılan literatüre aşina olmak ve bu dönüşümü ulusal ve küresel politik-ekonomi bağlamında değerlendiren bakış açısını kazanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Üyesi Dr Miki Suzuki Him

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ç. Keyder 2009 Toplumsal Tarih Çalışmaları, İletişim Yayınları 4. Bölüm İ. Tekeli 2011 Göç ve Ötesi Tarih Vakıf Yayınları 1., 3., 4. Bölümler M. Öztürk et al. 2014 ‘Migration as Movement and Multiplace Life: Some Recent Developments in Rural Living Structure in Turkey’ Population, Space and Place 20: 370-388 Ç.Keyder ve Z.Yenal 2013 Bildiğimiz Tarımın Sonu, İletişim Yayınları. Z. Aydın 2016 ‘Çağdaş Tarım Sorunu ve Yeni Köylülük’ ODTÜ Gelişme Dergisi 43: 43-63. M. Woods 2007 ‘Engaging the Global Countryside: Globalization, Hybridity and the Reconstitution of Rural Place’ Progress in Human Geography 3(4):485-507. M. Öztürk et al. 2014 ‘Commodification and the Social Commons: Smallholder Autonomy and Rural-Urban Kinship Communalism in Turkey’ Agrarian South: Journal of Political Economy 3(3): 337-367. Suzuki Him, M. & Gündüz Hoşgör, A. (2018) ‘Japonya Pazarı ile Türkiye Karadeniz arasındaki Küresel- Kırsal Bağlantı: Rapana Venosa’nın Metalaşma Süreci Vaka Analizi’ Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 21:2:285-316. H. Bernstein 2009 Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri, Yordam Kitap. S. Çınar 2014 Öteki ‘Proletarya’ NotaBene Yayınları. Y. Ertürk 2010 ‘Doğu Anadolu’da Modernleşme ve Kırsal Kadın’ 1980`ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. Ss. 177-186. G. Berik 2010 ‘Türkiye`de Kırsal Kesimde Halı Dokumacılığı ve Kadının Ezilmişliği’ 1980`ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. Ss. 141-158. I. Alkan 2018 Tarım Sektöründe Kadın Emeği Gazi Kitapevi. M. Suzuki Him, M. & A. Gündüz Hoşgör 2017 ‘Feminisation of Rural Work and Young Women’s Dis/empowerment’ KADIN/WOMAN 2000 Journal for Women's Studies/Kadın Araştırmaları Dergisi 18:1:1-22. E.Ünal 2017 Toprak Biterken, Asikitap 1. Ve 2. Bölüm M. Hamsici 2012 ‘Karadeniz’in İmajını Yenileyen Yeni Toplumsal Hareketler: HES Karşıtı Mücadeleler’ U.Biryol Karardı Karadeniz. Ss. 289-302 İ. Mukul 2016 ‘Sinop Gerze Yaykıl Köyü Halkının Termik Santral Direnişi’ D. Yıldırım ve E. Haspolat Değişen Karadeniz’i Anlamak. Ss. 501-522

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste, ilgili haftadan sorumlu öğrenci haftanın okumalarının özetini verecektir ve bu bağlamda, haftanın konusu üzerine çok boyutlu tartışma yapılacaktır. Tüm öğrenciler belirlenen kaynakları okuyup derse gelmelidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
10 Tartışma 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 70 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 5 3 15
21 Rapor Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 5 10 50
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Tanıtımı Yok Yok
2 Tarımda Modernleşme ve Toplumsal Farklılaşma Yok Yok
3 Küreselleşme, Neoliberalizm ve Tarımsal Dönüşüm Yok Yok
4 Küresel-Kırsal Bağlantı Yok Yok
5 Tarımsal Dönüşüm ve Proleterleşme Yok Yok
6 Kırsal Toplumda Modernleşme ve Küreselleşmenin Cinsiyeti Yok Yok
7 Neoliberal Ekonomi, Kırsallığın Metalaşması ve Kırsal Mücadere Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568369 Türkiye’deki kırsal dönüşüm hakkında yazılan literatüre aşina olmak ve bu dönüşümü ulusal ve küresel politik-ekonomi bağlamında değerlendiren bakış açısını kazanmakt

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77810 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77811 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 77812 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77813 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77814 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77815 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 77816 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 77817 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 77818 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 77819 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 77820 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek