Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste aile ve akrabalık ile ilgili sosyolojik tartışmalar incelenecektir. Bu dersin hedefleri, 1) Aile sosyolojisinde gelişen teorik tartışmaları öğrenmek ve 2) Aile ve akrabalığın sosyoloji ve antropoloji alanındaki güncel ampirik çalışmaların eleştirel okuma yapma becerisini kazanmaktır. Öğrenciler her hafta belirlenen kaynakları okuyup derse gelecek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Miki SUZUKİ HİM

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• M. Sahilins Akrabalık Nedir, Ne Değildir? Ankara: Dipnot Yayınları. • N. Oktik 2018. ‘Aile ve Toplum: Sosyolojik Yaklaşımlar’ Aileyi Anlamak: Disiplinerler Arası Yaklaşım. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık. ss. 1-30. • T. Harvey 1976. ‘Modernization and Family History: Perspectives on Family History’ Signs 2:1:190-206. • C. Delphy and D. Leonard 1992. ‘Introduction: Feminism and the Family’ Familiar Exploitation: A New Analysis of Marriage in Contemporary Western Societies. Cambridge: Polity Press. pp. 1-28. • D. Kandiyoti. 1996. ‘Kadınlar ve Haneiçi Üretim’ Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Istanbul: Metis Yayıncılık. ss.54-68. • B. Akkan 2019. ‘Care as an Inequality-Creating Phenomenon: ‘An Intersectional Analysis of the Care Practices of Young Female Carers in Instanbul’ Journal of Gender Studies 28:8:895-905. • S. Greenfield 1961. ‘Industrialization and the Family in Sociological Theory’ American Journal of Sociology 62:3:312-322. • D.S. Smith 1993. ‘The Curious History of Theorizing about the History of the Western Nuclear Family’ Social Science History 17:3:325-353. • Duben 1990. ‘Household Formation in Late Ottoman Istanbul’ International Journal of Middle East Studies 22:4:419-435. • F. Özbay 2015. ‘Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın’ Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus. İstanbul: İletişim Yayınları. ss. 79-107. • S.Sancar 2012. ‘Aile Odaklı Modernleşme’ Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti. İstanbul: İletişim Yayınları. ss. 191-304. • D.Y. Çamoğlu 2017. Kaynana Ne Yaptı, Gelin Ne Dedi? İstanbul: İletişim Yayınları. • Ç. Özbek ve U.C. Köşk 2018. ‘Geleneksel-Çağdaş İkiliğinde Alternatif Aile Modelleri’ Aileyi Anlamak: Disiplinerler Arası Yaklaşım. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık. ss.265-278. • P. Smock and C.R. Schwartz 2020. ‘The Demography of Families: A Review of Patterns and Change’ Journal of Marriage and Family. 82: 9-34. • Giddens 2014. ‘Bağımlılık Orataklığının Sosyolojik Anlamı’; ‘Saf İlişkinin Çelişkileri’ Mahremiyetin Dönüşümü. Ayrıntı Yayınları. ss.89-111,133-154. • U. Beck ve Elisabeth Beck-Gernsheim 2012. ‘Özgürlük ya da Kaos: Aile İçinde ve Dışında, Birlikte, Ayrı, Karşı Karşıya Olmaları Üzerine’; ‘Özgür Aşk, Özgür Boşanma: Özgürleşme Sürecinin İki Yüzü’ Aşkın Normal Kaosu. İstanbul: İmge Kitapevi Yayınları. ss.27-90,155-200. • P. Bourdieu 1996 ‘On the Family as a Realized Category’ Theory, Culture and Society 13:3:19-26. • S. Kalayıcıoğlu and H. Rittersberger-Tiliç 2000. ‘Intergenerational Solidarity Networks of Instrumental and Cultural Transfers within Migrant Families in Turkey’ Aging and Society 20:5:523-542. • F.U. Beşpınar ve L.Z. Beşpınar 2017. ‘Türkiye’de Hane Halkı Yapıları ve Evlilik Pratiklerinde İkili Resim: Geleneklerin Yanı Sıra Değişimin Yansımaları’ Nüfus Bilimi Dergisi 39: 109-149. • Ç. Kağıtçbaşı ve B. Ataca 2017. ‘Çocuğun Değeri ve Aile Değişimi: Türkiye’den Otuz Yıllık Bir Portre’ Sosyoloji Dergisi 35: 77-101. • S. Kavas 2013. ‘The Parenting Practice of Single Mothers in Turkey’ Women’s Studies International Forum 40:56-67. • S.M. İş 2014. ‘Aile ve Ebeveynliğe Queer Yaklaşım: Lezbiyen, Biseksüel, Trans ve Queer Ebeveynlerin Deneyimleri’ Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. • R. Connell 2011 ‘The Neoliberal Parent: Mothers and Fathers in Market’ Confronting Equality: Gender, Knowledge and Global Change. Cambridge: Polity Press. pp.41-57. • N. Fraser 2013 ‘After the Family Wage: A Postindustrial Thought Experiment’ Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. London&NY: Verso Books. pp.111-135. • İ.Ö. Kerestecioğlu 2014 ‘Mahremiyetin Fethi: İdeal Aile Kurgularından İdeal Aile Politikalarına’ Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. ss.10-21. • F.Özbay 2014 ‘Demografik Dönüşüm Sürecinde İktidar, Kadın ve Aile’ Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. ss.106-111. • B. Akkan 2018 ‘The Politics of Care in Turkey: Familialism in a Changing Political Context’ Social Politics 25:1:72-91.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin ilk kısımında sorumlu öğrenciler sınıfa haftanın okumalarının bütüncül bir değerlendirmesini sunacak. Dersin ikinci kısımında haftanın metinlerinin eleştirel okumaya dayanarak öğrencilerin yöneldiği sorular üzerine çok boyutlu tartışma yapılacak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
28 Makale Kritik Etme 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 6 3 18
10 Tartışma 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 5 3 15
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 6 10 60
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Akrabalık Nedir? Aile Nedir? • M. Sahilins Akrabalık Nedir, Ne Değildir? Ankara: Dipnot Yayınları.
3 İşlevsel Kurum Olarak Aile; İktidar İlişkisi Olarak Aile • N. Oktik 2018. ‘Aile ve Toplum: Sosyolojik Yaklaşımlar’ Aileyi Anlamak: Disiplinerler Arası Yaklaşım. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık. ss. 1-30. • T. Harvey 1976. ‘Modernization and Family History: Perspectives on Family History’ Signs 2:1:190-206. • C. Delphy and D. Leonard 1992. ‘Introduction: Feminism and the Family’ Familiar Exploitation: A New Analysis of Marriage in Contemporary Western Societies. Cambridge: Polity Press. pp. 1-28. • D. Kandiyoti. 1996. ‘Kadınlar ve Haneiçi Üretim’ Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Istanbul: Metis Yayıncılık. ss.54-68. • B. Akkan 2019. ‘Care as an Inequality-Creating Phenomenon: ‘An Intersectional Analysis of the Care Practices of Young Female Carers in Instanbul’ Journal of Gender Studies 28:8:895-905.
4 Geleneksel Aile Nedir? Modern Aile Nedir? • S. Greenfield 1961. ‘Industrialization and the Family in Sociological Theory’ American Journal of Sociology 62:3:312-322. • D.S. Smith 1993. ‘The Curious History of Theorizing about the History of the Western Nuclear Family’ Social Science History 17:3:325-353. • Duben 1990. ‘Household Formation in Late Ottoman Istanbul’ International Journal of Middle East Studies 22:4:419-435. • F. Özbay 2015. ‘Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın’ Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus. İstanbul: İletişim Yayınları. ss. 79-107. • S.Sancar 2012. ‘Aile Odaklı Modernleşme’ Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti. İstanbul: İletişim Yayınları. ss. 191-304. • D.Y. Çamoğlu 2017. Kaynana Ne Yaptı, Gelin Ne Dedi? İstanbul: İletişim Yayınları.
5 İleri Kapitalist Toplumda Aile ve Mahremiyetin Dönüşümü • Ç. Özbek ve U.C. Köşk 2018. ‘Geleneksel-Çağdaş İkiliğinde Alternatif Aile Modelleri’ Aileyi Anlamak: Disiplinerler Arası Yaklaşım. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık. ss.265-278. • P. Smock and C.R. Schwartz 2020. ‘The Demography of Families: A Review of Patterns and Change’ Journal of Marriage and Family. 82: 9-34. • Giddens 2014. ‘Bağımlılık Orataklığının Sosyolojik Anlamı’; ‘Saf İlişkinin Çelişkileri’ Mahremiyetin Dönüşümü. Ayrıntı Yayınları. ss.89-111,133-154. • U. Beck ve Elisabeth Beck-Gernsheim 2012. ‘Özgürlük ya da Kaos: Aile İçinde ve Dışında, Birlikte, Ayrı, Karşı Karşıya Olmaları Üzerine’; ‘Özgür Aşk, Özgür Boşanma: Özgürleşme Sürecinin İki Yüzü’ Aşkın Normal Kaosu. İstanbul: İmge Kitapevi Yayınları. ss.27-90,155-200. • P. Bourdieu 1996 ‘On the Family as a Realized Category’ Theory, Culture and Society 13:3:19-26.
6 2000 sonrası Türkiye’de Aile ve Akrabalık İlişkileri: Aile Yapısının Çeşitlenmesi? • S. Kalayıcıoğlu and H. Rittersberger-Tiliç 2000. ‘Intergenerational Solidarity Networks of Instrumental and Cultural Transfers within Migrant Families in Turkey’ Aging and Society 20:5:523-542. • F.U. Beşpınar ve L.Z. Beşpınar 2017. ‘Türkiye’de Hane Halkı Yapıları ve Evlilik Pratiklerinde İkili Resim: Geleneklerin Yanı Sıra Değişimin Yansımaları’ Nüfus Bilimi Dergisi 39: 109-149. • Ç. Kağıtçbaşı ve B. Ataca 2017. ‘Çocuğun Değeri ve Aile Değişimi: Türkiye’den Otuz Yıllık Bir Portre’ Sosyoloji Dergisi 35: 77-101. • S. Kavas 2013. ‘The Parenting Practice of Single Mothers in Turkey’ Women’s Studies International Forum 40:56-67. • S.M. İş 2014. ‘Aile ve Ebeveynliğe Queer Yaklaşım: Lezbiyen, Biseksüel, Trans ve Queer Ebeveynlerin Deneyimleri’ Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? İstanbul: Görsel Dizayn Ofset.
7 Neo-liberalizm ve Aileler • R. Connell 2011 ‘The Neoliberal Parent: Mothers and Fathers in Market’ Confronting Equality: Gender, Knowledge and Global Change. Cambridge: Polity Press. pp.41-57. • N. Fraser 2013 ‘After the Family Wage: A Postindustrial Thought Experiment’ Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. London&NY: Verso Books. pp.111-135. • İ.Ö. Kerestecioğlu 2014 ‘Mahremiyetin Fethi: İdeal Aile Kurgularından İdeal Aile Politikalarına’ Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. ss.10-21. • F.Özbay 2014 ‘Demografik Dönüşüm Sürecinde İktidar, Kadın ve Aile’ Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği. Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. ss.106-111. • B. Akkan 2018 ‘The Politics of Care in Turkey: Familialism in a Changing Political Context’ Social Politics 25:1:72-91.
8 Seminer
9 Seminer
10 Seminer
11 Seminer
12 Seminer
13 Seminer
14 Seminer

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568343 Aile sosyolojisinde gelişen teorik tartışmaları öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77810 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77811 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 77812 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77813 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77814 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77815 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 77816 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 77817 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 77818 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 77819 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 77820 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek