Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kimlik konusu sosyolojik teorinin önde gelen başlıkları arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünya çapında meydana gelen pardigmal değişmeler de çokkültürlülüğü bir toplumsal formasyon olarak öne çıkarmış görünmektedir. Ders kimlik olgusunun çokkültürlü toplumda taşıdığı anlama odaklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,2000. • Charles Taylor ve Amy Gutmann, Çokkültürcülük Tanınma Politikası, YKY. • Peter Kivisto and Thomas Faist, Citizenship: Discourse,Theory, and Transnational Prospects, Blackwell Publishing, 2007. • Peter Kivisto, Multiculturalism in Global Society, Blackwell Publishing, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini kimlik, etnisite, çokkültürlülük kavramları ile farklı çokkültürlülük modelleri üzerine tartışmalar oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir toplumsal Formasyon olarak Kimlik
2 Etnisite
3 Modernite ve Etnisite Algısı
4 Kültürel Çoğulculuk Biçimleri
5 Sosyal Teoride Çokkültürlülük
6 Postmodernite ve Çokkültürlülük
7 Çokkültürlülük Biçimleri
8 İslam Dünyasında Çokkültürlü Tarihsel Tecrübe
9 Liberal Çokkültürlülük Modelleri Kominiteryen Çokkültürlülük
10 Kanada, Avustralya Modelleri
11 Avrupa’da Çokkültürlülük
12 Almanya,Fransa,İngiltere Modelleri
13 Amerikan Çokkültürlülüğü: Erime Potası
14 Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297825 Çokkültürlülük ile ilişkili kimlik, etnisite gibi temel kavramları kavramak
2 1297826 Sosyal teoride yer alan çokkültürlülük tartışmalarını izlemek ve tartışmak
3 1297827 Farklı çokkültürlülük modellerini incelemek ve değerlendirmek
4 1297828 Kimlik olgusunun çokkültürlü toplumlarda taşıdığı anlamı değerlendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70098 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70099 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 70100 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70101 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70102 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70103 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 70104 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 70105 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 70106 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 70107 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 70108 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek