Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT503 Endüstriyel İktisat 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin sanayi sektöründeki piyasa yapıları, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların davranış ve stratejileri konularını gerek kavramsal gerek ise uygulama düzeyinde kavrayarak bu davranış ve stratejilerin kamunun piyasaları düzenleyici faaliyetleri ile birlikte düşünüldüğünde toplumsal ekonomik refah üzerindeki olası etkilerini analiz edebilecek beceriler edinmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selahattin Kaynak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Yıldırım Kemal (2009), Endüstriyel Ekonomi, Ekin Basım Yayın, Bursa. • Davut Lale (2002), Sanayi İktisadı, 2. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. • Çoban Orhan (2003), Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi, 1. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa. • Martin Stephen(2001), Advanced Industrial Economics,2nd Edition, Wiley-Blacwell

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyun Teorisi; Oligopol teorisi; Piyasalarda rekabet ve giriş engelleri; Tekel ve Tam Rekabet piyasalarında piyasa yapıları; Batık Maliyetler; Farklılaştırılmış ürünler; Reklam ve firma değeri; piyasalarda dikey ilişki; Rekabetin tanımı ve fonksiyonları; Rekabetten kaynaklanan fırsatlar ve tehditler; Firmalar arası birleşmeler ve devirler; Fiyat farklılaştırması, Tekelin regülasyonu (düzenlenmesi); Kamu politikaları ve özelleştirme,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 23 23
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroiktisadi Kavramlara Bakış
2 Firma Teorisi ve Maliyetler
3 Piyasa Yapısı: Tam Rekabet
4 Piyasa Yapısı: Tam Rekabet
5 Piyasa Yapısı: Oligopol
6 Piyasa Yapısı: Oligopol
7 1. Vize
8 Yoğunlaşma Ölçütleri
9 Yoğunlaşma Ölçütleri: Ampirik Bulgular
10 Enformasyon ve Reklam
11 Doğrusal-olnayan Fiyatlandırma
12 Uluslararası Ticaret ve Endüstriyel Organization
13 Regülasyon ve Deregülasyon
14 Türkiye'de Rekabet Politikaları
15 Kısmı ve Genel Denge
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235361 Öğrenciler piyasalarda işleyişi mikroiktisadi araçlarla analiz etme becerisi edinecektir.
2 1235362 Oyun teorik uygulamalar ile iş dünyasında stratejik karar alma yöntemlerini uygulayabilecektir.
3 1235363 Regülasyonlar ve piyasa müdahalelerinin gerekliliği üzerine yorum yapabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama