Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT507 İleri Kamu Ekonomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Devletin ekonomideki yeri ve faaliyetlerinin analizi, kamu ekonomisinin amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, kamu ekonomisine ilişkin konularda analiz yapma, sorun çözme ve yayın yapmanın öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Nazım Öztürk, Kamu Ekonomisi, Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basım Dağıtım, Bursa 2016. 2-Joseph E. Stiglizt Kamu Ekonomisi, Çeviren: Ömer Faruk Batırel, 2. Baskı, Marmara Üniversitesi Yayın No: 549, İstanbul, 1994. 3-Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, İkinci Basım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 554, Ankara 1986. 4-Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş (Demokraside Devletin Ekonomik Bir kuramı), 7. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 5-Fatih Savaşan, Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, İkinci Baskı, Kitap Matbaacılık, İstanbul 2012. 6-Nihat Edizdoğan Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2012. 7-Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014. 8-Anadolu Üniversitesi, Kamu Ekonomisi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2703, Eskişehir 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği; kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, devlet kuramına yeni yaklaşımlar Kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri Piyasa başarısızlıkları Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri, Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü Gelir dağılımı, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü Ekonomik istikrarsızlıkları gidermede devletin rolü Kamu harcamaları Vergilendirme Mali politikalar Bütçe açıkları ve borçlanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 6 6 36
34 Okuma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri.
2 Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, Devlet kuramına yeni yaklaşımlar.
3 Kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri.
4 Piyasa başarısızlıkları.
5 Kamusal mallar, Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri.
6 Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü.
7 Gelir dağılımı, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü.
8 Arasınav
9 İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü.
10 Ekonomik istikrarsızlıkları gidermede devletin rolü.
11 Kamu harcamaları
12 Vergilendirme
13 Mali politkalar
14 Bütçe çıkları ve borçlanma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294211 Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevlerini analiz eder.
2 1294212 Piyasa başarısızlıklarını analiz eder.
3 1294213 İktisat ekollerinde devlet yaklaşımlarını analiz eder.
4 1294214 Devletin ekonomideki faaliyetlerini ve etkilerini analiz eder.
5 1294215 Kamusal karar alma mekanizmaları ve oylama yöntemlerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama