Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT508 Mal Piyasaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Mikroiktisat teorisinin başlıca amaçlarından biri, fiyat ve üretim miktarının piyasada nasıl belirlendiğini tespit etmektir. Bu nedenle, çeşitli piyasalarda bir malın (veya hizmetin) fiyatını nelerin belirlediği, söz konusu mal veya hizmetin ne kadar üretileceği ve üretim faktörlerinin alternatif kullanım alanlarında nasıl dağıtılacağı gibi soruların cevap bulması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, üretimin düzenlenmesini ve üretim maliyetlerini inceleyerek, daha sonra tam rekabet piyasalarında fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiği, eksik rekabet piyasalarında firma teorisi, monopol şartlarında fiyat ve üretim miktarının belirlenmesi, monopollü rekabet şartlarında fiyat ve üretim miktarının tespiti ve çeşitli oligopol teorileri farklı yönleri ile ayrıntılı bir biçimde incelenerek öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dersimizde öğrencinin elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikroiktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini doktora düzeyinde kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selahattin KAYNAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mal piyasası analizi, farklı piyasa türlerinde fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiğini incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÜRETİM TEORİSİ ve MALİYET TEORİSİ
2 TAM REKABET PİYASASI
3 TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEMDE FİRMA DENGESİ
4 TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA ve ENDÜSTRİNİN UZUN DÖNEM DENGESİ
5 MONOPOL PİYASASI
6 MONOPOLDE MALİYETLER ve MONOPOLCÜNÜN KISA DÖNEM DENGESİ
7 MONOPOLDE UZUN DÖNEM DENGESİ ve ÇOK TESİSLİ MONOPOLCÜ
8 FİYAT FARKLILAŞTIRMASI ve MONOPOLLERİN DÜZENLENMESİ
9 MONOPOLLÜ REKABET PİYASASI
10 MONOPOLLÜ REKABET PİYASASINDA MAL FARKLILAŞTIRMASI VE SATIŞ GİDERLERİ
11 OLİGOPOL PİYASASI
12 ANLAŞMALI OLİGOPOL TEORİLERİ
13 OLİGOPOLDE FİYAT DIŞI REKABET, OLİGOPOLLÜN ETKİLERİ ve PİYASALARINKARŞILAŞTIRILMASI
14 OYUN TEORİSİ
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238619 Üreticinin piyasa davranışı analiz edilebilir
2 1238620 Piyasalarda firma ve endüstri yapısı analiz edilebilir
3 1238621 Mikroiktisadi problemleri tespit ederek bu problemlere alternatif çözümler üretebilir.
4 1238622 Mikroiktisadi olayları iktisadi literatür diliyle yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama