Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT512 Uluslararası Ticaret Teorisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin uluslararası ticaret politikası amaçları, araçları, bu konuya ilişkin politikaları etkileyen faktörleri öğrenmesini ve bu konularda analiz yapabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

-----

Önerilen Diğer Hususlar

----

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kahraman Arslan, Dış Ticaret Politikaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014. Nazım Öztürk, Dış Ticaret Kuram Politika Uygulamalar, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Ezgi Yayınları, Bursa, 2016. Konuya ilişkin Makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-----

Dersin İçeriği

Geleneksel ve yeni dış ticaret kuramları. Dış ticaret politikası, dış ticaret politikasının amaçları ve araçları. Dış Ticaret Politikası Aracı Olarak Gümrük Tarifeleri, Tarife Dışı Ticaret Politikaları, Karşılıklı Ticaret Politikaları, İhracatın Özendirilmesine Yönelik Dış Ticaret Politikaları Küreselleşme ve Bölgeselleşme Eğilimlerinin Dış Ticaret Politikaları Üzerindeki Etkisi Döviz piyasası, Döviz piyasasına ilişkin temel kavramlar, döviz kuru sistemleri, devalüasyon ve revalüasyon. Döviz kurlarını açıklamaya yönelik yaklaşımlar, geleneksel döviz kuru yaklaşımları ve yeni döviz kuru yaklaşımları. Ödemeler bilançosunun ana hesapları, ödemeler bilançosu açıklarının nedenleri, ödemeler bilançosu yaklaşımları, ödemeler bilançosunu açıklamaya yönelik politikalar. Özel dış ticaret rejimleri. Dış ticaret konusunda yetkili kuruluşlar. Dış ticarette kullanılan belgeler. Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri. Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri. Dış ticarette kullanılan modern finansman yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 25 1
4 Quiz 3 25 1
5 Derse Katılım 14 15 1
10 Tartışma 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramlar, Geleneksel dış ticaret kuramları. Yeni dış ticaret kuramları. --- ---
2 Dış ticaret politikası, dış ticaret politikasının amaçları ve araçları. --- ---
3 Dış Ticaret Politikası Aracı Olarak Gümrük Tarifeleri, Tarife Dışı Ticaret Politikaları, --- ---
4 Karşılıklı Ticaret Politikaları, İhracatın Özendirilmesine Yönelik Dış Ticaret Politikaları --- ---
5 Küreselleşme ve Bölgeselleşme Eğilimlerinin Dış Ticaret Politikaları Üzerindeki Etkisi --- ---
6 Döviz piyasası, Döviz piyasasına ilişkin temel kavramlar, döviz kuru sistemleri, devalüasyon ve revalüasyon. --- ---
7 Döviz kurlarını açıklamaya yönelik yaklaşımlar, geleneksel döviz kuru yaklaşımları ve yeni döviz kuru yaklaşımları. --- ---
8 Ödemeler bilançosunun ana hesapları, ödemeler bilançosu açıklarının nedenleri, ödemeler bilançosu yaklaşımları, ödemeler bilançosunu açıklamaya yönelik politikalar. --- ---
9 Özel dış ticaret rejimleri. --- ---
10 Dış ticaret ve iktisadi kalkınma. --- ---
11 Dış ticaret konusunda yetkili kuruluşlar. --- ---
12 Dış ticarette kullanılan belgeler. Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri. Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri. --- ---
13 Dış ticarette kullanılan modern finansman yöntemleri. --- ---
14 Final Sınavı --- ---

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546180 Dış ticaret kuramlarını bilir.
2 1546181 Dış ticaret politikalarının amaçlarını bilir.
3 1546182 Dış ticaret politikalarının araçlarını bilir.
4 1546183 Dış ticaret politikaları ve iktisadi kalkınma ilişkisini kavrar.
5 1546184 Dış ticaret politikaları ve onu etkileyen ekonomik etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78446 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78447 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78448 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78449 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78450 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78451 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78452 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78453 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78454 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78455 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78456 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78457 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78458 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78459 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78460 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78461 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78462 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78463 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78464 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78465 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78466 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78467 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek