Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT514 İleri Türkiye Ekonomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türkiye ekonomisinin gelişimi ve güncel durumunun analizine yönelik öğrenci donanımını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Recep Koray Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi Şevket Pamuk, Türkiyenin 200 YIllık İktisadi Tarihi Güncel Makaleler TÜİK, TCMB, IMF, OECD gibi kurumların rapor ve verileri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ekonomisinin gelişimine kısa bir bakış ve güncel durumun analizi. Makro değişkenlerin gelişimi ve karşılıklı ilişkisi içerisinde Türkiye ekonomisisnin analizini yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 5 50
10 Tartışma 5 10 50
11 Soru-Yanıt 1 20 20
27 Makale Yazma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GİRİŞ
2 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ- 1
3 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ- 2
4 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ- 3
5 1980 DÖNÜŞÜMÜ
6 2001 KRİZİ VE SONRASI
7 2008 KRİZİ VE SONRASI
8 TÜRKİYEDE MİLLİ GELİR VE BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ
9 SINAV
10 TÜRKİYEDE İSTİHDAM VE BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ
11 TÜRKİYEDE ENFLASYON VE ANALİZİ
12 TÜRKİYEDE ÖDEMELER DENGESİ ANALİZİ
13 TÜRKİYEDE MALİ SEKTÖR VE ANALİZİ
14 TÜRKİYEDE KAMU SEKTÖRÜ VE ANALİZİ
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546161 Türkiye ekonomisinin gelişimine dair bilgi pekiştirilir.
2 1546162 Türkiye ekonomisinin güncel durumu hakkıjnda bilgi sahibi olunur.
3 1546163 Türkiye ekonomisis makro veriler ışığında analiz edilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78446 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78447 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78448 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78449 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78450 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78451 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78452 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78453 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78454 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78455 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78456 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78457 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78458 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78459 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78460 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78461 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78462 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78463 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78464 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78465 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78466 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78467 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4
2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 2 4 5 4 4 5 3 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 2 5 4 5 4 5 3 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek