Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencinin dünya ekonomisinin gelişimi ile dünya ekonomisinin güncel durumu hakkında fikir sahibi olmasıdır. Ayrıca, dünya ekonomisini analiz edebilmek için gerekli bilgi ve kavramları öğrenmesidir. Güncel ekonomik sorunların kavranması bunların tarihi temellerininin bilinmesini gerektirdiği ölçüde yakın tarih içindeki iktisadi olaylara ve iktisat politikalarının gelişimine de değinilecektir. Bu ders aynı zamanda, Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin zaman içinde izlediği çizgi ve iktisat politikalarının oluşmasına yol açan koşulların anlaşılmasına da yardım edecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi H. Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• A. Freeman ve B. Kagarlitsky(der.) Küreselleşmenin Krizi (çev. B. Kara-İ. Yıldız), 2009, İstanbul: Yordam • H. J. Chang ve I. Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı (çev. E. Özçelik), 2005, Ankara: İmge • Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, Bilgi Unv. Yayınları, 2000 • L. Panitch. ve C. Leys (der.) Küresel Parlama Noktaları (çev. T. Öncel), 2009, İstanbul: Yordam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya Ekonomisini Anlamak: Çeşitli Ekonomi Yaklaşımları, Sanayi Devrimi Sonrası, 1929 Krizi: Keynesyen Ekonomi Politikalarının Doğuşu, II. Dünya Savaşı Sonrası: Bretton Woods Konferansı, IMF, Dünya Bankası ve GATT, Neoliberalizmin Yükselişi: Uluslararası Para Hareketleri, Finans Kapital, Neoliberalizmin Yükselişi: İstikrar Programları, Yapısal Uyum Programları, IMF ve DB, Küreselleşme ve Üretim: Küresel Meta Zincirleri ve Çokuluslu Şirketler, Küresel Kriz Tartışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 5 2 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern dünya ekonomisinin kökenleri: Sanayi Devrimi
2 Piyasa toplumunun kuruluşu
3 Modern dünyada sermaye ve emek
4 Küresel ekonominin dinamikleri: sermaye göçü
5 Yeni küresel güçler
6 Küresel para sistemi
7 ABD, Avrupa, Çin ve Japonya ekonomilerinin karşılaştırılması
8 İstikrarsız para birimleri
9 İmalat sanayi ve kâr oranları
10 1970’lerden 2000’lere krizler
11 Araştırma ödev sunumu
12 2008-2009 krizinin yapısal kökenleri
13 Küresel kriz ortamında kalkınma sorunları
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294205 Öğrenciler dünya ekonomisinin gelişimi ile dünya ekonomisinin güncel durumu hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama