Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT524 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlediklerindendir sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Miraç EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 2003. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin, Ankara, 2004. Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2005. Amiran Kurktan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin, Ankara, 2004. Amiran Kurktan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002 Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntembilimi Anlatım&Sunum
2 Araştırma konusunu belirleme Anlatım&Sunum
3 Araştırma problemini tanımlama Anlatım&Sunum
4 Kaynakların taranması Anlatım&Sunum-Gösterim
5 Hipotezin yazılması Anlatım&Sunum
6 Araştırma yöntem ve modelini belirleme Anlatım&Sunum-Gösterim
7 Ara Sınav
8 Verilerin toplanması ve analizi Anlatım&Sunum-Gösterim
9 Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri Sunum&Gösterim-Tartışma
10 Yorumlama ve rapor yazımı Sunum&Gösterim-Tartışma
11 Bilimsel yayın etiği ilkeleri Anlatım&Sunum
12 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar Anlatım&Sunum
13 Sorumlu araştırma yayını: yazarlar için uluslararası standartlar Anlatım&Sunum
14 TÜBİTAK araştırma ve yayın kurulu yönetmeliği YÖK bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi Anlatım&Sunum
15 Dönem ödevi sunumları Sunum&Tartışma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292766 Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2 1292769 Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3 1292774 Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
4 1292770 Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
5 1292771 Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme
6 1292772 Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
7 1292773 Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama