Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH101 Turizme Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Turizm ile ilgili temel konular hakkında alt yapı oluşturabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike Çakır KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozak, N., Kozak, M. ve Kozak, M. (2013), Genel Turizm- İlkeler-Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık Aslan, Z. (2015). Genel Turizm, Grafiker Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm ve turist kavramları, Turizm sektörünün yapısı, turizm arzı ve talebi, turizmin geçmişten günümüze gelişimi ve turizmin sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm ve Turist Kavramı TURİZM VE TURİZM OLAYININ KAVRAMSAL ANALİZİ.ppt
2 Turizm ve turist kavramları, turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi TURİZM VE TURİZM OLAYININ KAVRAMSAL ANALİZİ.ppt
3 Turizm sektörünün yapısı, Dünyada ve Türkiye’de turizm TURİZM PARADİGMASI.pdf
4 Turizmin işlevleri TURİZM.pptx
5 Turizmin çeşitleri https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html
6 Turizmin gelişmesine etki eden unsurlar TURİZMİN GELİŞİMİ.pdf
7 Turizm arzı ve turistik ürün TURİZM ARZI.pptx
8 Ara sınav
9 Turizm Endüstrisi unwto_tourism_highlights_2018.pdf
10 Seyahat Formaliteleri https://www.tursab.org.tr/e-dergi?pdf=apps/OldFiles//dosya/7236/paket-tur-sozlesmeleri-yonetmeligi_7236_4853308.pdf
11 Turizm ve ekonomik çevre TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ETKİLERİ.pdf
12 Turizm talebi TURİZM TALEBİ.pdf
13 Turizmin toplumsal ve fiziksel çevre ile ilişkisi SOSYAL DEĞİŞME KATALİZÖRÜ OLARAK TURİZM ve ETKİLERİ.pdf
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234204 Turizmle ilgili genel kavramları ve turizm sektörünün yapısını tanır.
2 1234205 Turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1234206 Dünyada ve Türkiye'de turizmin gelişimi ve geleceği hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek