Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR508 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Turizm ve konaklama endüstrisinde temel İK kavramlarını ve süreçlerini tanıtmak, örgütlerin insani tarafını etkili şekilde nasıl yönetileceğini açıklamak, iş yaşamında İK bölümünün rolünün ve alternatif İK yönetimi politika ve uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak, turizm ve konaklama endüstrisinde İK yönetimi üzerine özellikli çıktıları ve süreçleri tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Çetin, C., & Özcan, E. D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Diğer Kaynaklar  Nickson, D. (2012). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries, Butterworth-Heinemann

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Turizm ve Konaklama Endüstrisinde İnsan Kaynakları Yönetimi
2  Uluslararası İKY
3  Örgüt kültürü
4 İşçi Piyasası
5  Aday Havuzu Oluşturma, Adayların Test ve Seçimi
6 Adaylarla Mülakat
7 Eğitim ve Geliştirme
8 Performans Değerlendirme
9 Vize
10  Kariyer Yönetimi ve Adil Muamele
11  Turizm ve Konaklama Endüstrisinde Ödeme Planlarının Oluşturulması
12 Turizm ve Konaklama Endüstrisinde Performansa Göre Ödeme ve Parasal Teşvikler
13 Örnek Olay
14  Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252597 Turizm ve konaklama endüstrisinde İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nin ne olduğunu ve yöneticilerin İK kavram ve tekniklerini nasıl kullandıklarını açıklayabilmeleri
2 1252598 Turizm ve konaklama endüstrisinde ücret düzeyine ilişkin aşamaları, teşvik planları ve sosyal yardımların ana hatlarını açıklayabilmeleri,
3 1252599 Turizm ve konaklama endüstrisinde personel ve amirlerin kariyer geliştirmedeki rollerini anlamış olduklarını gösterebilmeleri
4 1252600  Bir konuyu ifade etme ve savunmada sözlü/yazılı iletişim becerilerini geliştirebilmeleri,
5 1252601  Etkili bir ekip üyesi olmak için gerekli becerileri geliştirebilmeleri ve artırabilmeleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
10 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
11 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
12 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
13 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 1 1 2 1 1 1
2 5 2 2 1 1 2 1 1 1
3 4 2 2 1 1 2 1 1 1
4 5 2 2 1 1 2 1 1 1
5 5 2 2 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek