Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR513 Kongre ve Fuar Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kongre ve fuar turizmi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte ve artan talep karşısında yeni yatırımlar yapılmaktadır. Sosyal-ekonomik ve kültürel boyutu oldukça geniş olan bu pazardan pay almak isteyen ülkeler ve şirketler arasında yoğun rekabetler yaşanmaktadır. Kongre ve fuar yönetimi dersi, ulusal-uluslar arası alanda rekabet edebilmenin ve hedeflenen düzeye ulaşabilmenin şartlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilme amacı taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Aksu, A., Yılmaz, G. ve Gümüş, F. (2013). Örneklerle Kongre ve Fuar Yönetimi, Detay Yayıncılık: Ankara. 2- Aymankuy, Y. (2013). Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Detay Yayıncılık: Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
36 Rapor 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kongre ve Turizm İlişkisi, Yapılış Tarzına Göre Toplantılar, Kongre Tanımları, Kongreciliğin Tarihi
2 Kongre Organizasyonu Planlaması, Kongre Ülkesi ve Şehri Seçimi, Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi, Kongre Süresinin Belirlenmesi
3 Kongre Katılımcı Sayısının Arttırılması ve Slogan Seçimi, Tanıtma Faaliyetleri, Personel İhtiyacı, Doküman İhtiyacı
4 Kongre Hizmetleri Yönetimi, Kongre Öncesi Faaliyetler, Otel içinde Kongre Departmanının Yeri, Kongre Bütçesi ve Finansal Yönetim
5 Kongre Öncesi Toplantılar, Toplantı Tarihi ile Rezervasyon Tarihi Arasındaki Prosedürler ve Dokümanlar
6 Rezervasyon İşlemleri, Oda Dağılımıyla ilgili Çalışmalar, No-Show ve Overbooking Durumlarında yapılacak Çalışmalar, Check-In ve Check-Out İşlemleri, Toplantı Hizmet Salonları
7 Toplantı Yerleşim Düzenleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Kongre Teknolojisi
8 Ara Sınav
9 Kongre Esnasında Ortaya Çıkabilecek Acil Durumlar ve Önlemler, Turlar Eğlenceler ve Rekreasyon Faaliyetleri, Medya ile ilgili Faaliyetler, Kongre Sonrasındaki Faaliyetler
10 Kongrenin Ana Hesabının ve Diğer Masrafların Hesaplanması ve Faturalama, İşletme Personeline Verilecek Ödül ve Memnuniyetler
11 Kongre Teknolojisi ve Dökümanı için Yapılacak Çalışmalar, Değerlendirme Toplantısı
12 Fuar Kavramı, Fuarların Temel Fonksiyonları, Fuar Türleri, Fuar Organizasyonu, Fuar Organizasyonunun Özellikleri, Fuar ve Sergi Katılım Kararı
13 Fuar Organizasyonlarında Bütçeleme, Fuar Katılım Prosedürü, Fuar Organizasyonlarında Sunulan Hizmetler
14 Stand Yönetimi, Standların Yapısı, Stand Tipleri, Stand Düzenlemede Kullanılan Malzemeler
15 Konu Tekrarı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280934 Turizm Endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonlarının sosyo- ekonomik önemini kavrar.
2 1280935 Uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özelliklerini bilir.
3 1280936 Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarını ve amaçlarını kavrar.
4 1280937 Kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerini ve süreçlerini kavrar.
5 1280938 Kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tabloları düzenleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
10 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
11 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
12 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
13 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.