Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR608 Turizmde Kalite Yönetimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Katılımcılara; kalite kavramı, yönetim kavramı, yönetim kuramları, toplam kalite yönetimi ve gelişim sürecini aktararak turizm işletmelerinde toplam kalite araçlarını kullanma, kalite yönetim sistemi ve öz değerleme modellerini yapılandırma ve yapılandırılan sistem ve modelleri prosedür ve kalite ekonomisi açısından değerlendirebilme yeterliliğini kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu • Pırnar Tavmergen, İ. (2002). Turizm Sektöründe Kalite Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Muharrem Tuna, Mehmet Arslan, Ahmet Tayfun, Belgin Aydıntan, Cemalettin Aktepe, Burhan Kılıç, Ece Konaklıoğlu, İlkay Güler, Ayşen Akbaş Tuna. (2011). Mükemmellik Modeli ile Eğitim Kurumlarında Kalite Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. • Tütüncü, Ö. (2004). Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplam kalite yönetimi anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı, tanımı ve özellikleri
2 Kalite anlayışının gelişimi
3 Turizm işletmelerinde kalite kavramı, hizmet kalitesi
4 Kaliteyi etkileyen faktörler
5 Kalite kontrolün işletmeye olan katkıları
6 Kalite kontrol teknikleri
7 Toplam kalite yönetimi
8 Toplam kalite yönetiminin turizm işletmelerinde uygulanması
9 Avrupa Birliği Mükemmellik Modeli (EFQM)
10 Ulusal/Uluslararası kalite standartları - I
11 Ulusal/Uluslararası kalite standartları - II
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Genel değerlendirme ve kapanış

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252680 Kalite kavramını ve özelliklerini bilir.
2 1252681 Kalitenin işletmecilikteki önemini kavrar.
3 1252682 Turizm işletmelerinde uygulanabilecek ulusal/uluslararası kalite standartlarını bilir.
4 1252683 Toplam kalite yönetimi kavramını bilir.
5 1252684 Toplam kalite yönetiminin turizm işletmelerinde uygulanmasını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 1 5 1
2 3 1 1 2 1 5 2
3 3 2 2 3 1 5 2
4 2 2 2 2 1 5 1
5 3 1 2 1 1 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek