Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR617 Elektronik Turizm 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonelteknik bilgiyi, ayrıca çevirimiçi işlemlerin yasal, etik ve sosyal yönleri ile uygulanmasını ve yürütmesini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Buhalis D. (2003). eTourism, Prentice Hall: Essex. 2- Herzberg, C. (2017). Akıllı Şehirler - Dijital Ülkeler (Çev: Nadir Özata), Optimist Yayın Grubu: İstanbul. 3- Güleç Yalçın, F. (2018). Küçük İşletmeler için Sosyal Medya (Genişletilmiş 3. Baskı), Abaküs: İstanbul. 4- Tutek, E. (2015). Tourism Mega Trends Report, https://horwathhtl.com/publication/tourism-megatrends-report

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam. E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme. E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi. Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
36 Rapor 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnternet ve World Wide Web, İnternetin Gelişimi
2 Web sitesi oluşturma teknikleri Web sitesi kalite kriterleri ve değerleme modelleri
3 İnternet ve güvenlik
4 Gelişmiş ekonomiler ve Türkiye'de İnternet ve e-ticaret
5 E-ticaretin unsurları ve tarafları
6 E-Ticaretim avantaj ve dezavantajları
7 Mobil internet, turizm ve e- ticaret E-seyahat ve Dünyadaki gelişimi, geleceğe yönelik eğilimler
8 Ara Sınav
9 Turizmde internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları
10 Turizmde internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları
11 Turizmde internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları
12 Turizmde internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları
13 Turizmde internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252762 İnternet ve World Wide Web ile ilgili temel kavramları bilmek İnternetin Gelişimi ve turizm sektöründe kullanımını bilir
2 1252763 Web sitesi temel kavramlarını bilir ve oluşturma aşamalarını tartışır. Web sitesi kalite kriterleri ve değerleme modellerini öğrenir.
3 1252764 İnternet ve güvenlik hakkında bilgilenir. Türkiye'de İnternet ve e-ticaret hakkında temel bilgilere sahip olur.
4 1252765 e-ticaretin temel unsurlarını ve tarafları hakkında yorum yapar. e-ticaretin avantaj ve dezavantajları hakkında araştırma yapar.
5 1252766 Mobil internet, turizm ve e-ticaret ilişkisini açıklar e-seyahat ve dünyadaki gelişimi, geleceğe yönelik eğilimleri yorumlar Turizm de internet ve online seyahat pazarı örnek uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3
2 3 1 2 3
3 3 2 2 3
4 3 2 2 3
5 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek