Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR620 Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Katılımcıları; marka farkındalığı, marka değeri, marka kimliği ve marka denkliği kavramları hakkında bilgilendirerek, yenilikleri alana uygulamalarını sağlamak. Destinasyon markalama sürecini oluşturmasını ve turizm işletmelerinde markalama sürecini yönetebilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yetkin Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu • Kevin Lane, Keller, 2002, Strategic Brand Management, Printice Hall. • David Aaker, 1998, Building Strong Brand, Free Press. • Ries Al, Laura, 1998, Marka Yaratmanın 22 Kuralı. (Çev. Atakan Özdemir) Ankara: MediaCat Yay. Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Marka, Marka Konumlandırma, Marka İmajı, Destinasyon Markalaması, Marka Strateji Geliştirme, Turizm İşletmelerinin Markalaşması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Marka Kavramına Genel Bir Bakış
2 Markanın Tarihçesi
3 Markanın Yasal Düzenlenmesi
4 Marka Türleri
5 Marka Yönetimi Tanımı, Önemi, Nasıl Gerçekleşir?
6 Doğru Marka Konumlandırması, Marka Bölümü, Marka İmajı, Rakiplerin Analizi
7 Müşteriyle Düzenli İlişki Kurma, Müşteri Değerlendirmesi, Marka Strateji Geliştirme
8 Performans Ölçümü, Sürekli Yapılanma, Durum Analizi
9 Kurumsal Kimlik-Marka İlişkisi
10 Destinasyon Markalaması
11 Markaların Sembolik Gücü
12 Turizm İşletmelerinin Markalaşması
13 Uluslararası Marka Olmak
14 Ülke Markası Oluşturma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475477 Yeniliklere açıktır ve yenilikleri alana uyarlayabilir.
2 1475478 Marka farkındalığı, marka değeri, marka kimliği, marka denkliği kavramlarını açıklayabilir.
3 1475479 Destinasyona ilişkin markalama sürecini oluşturabilir.
4 1475480 Bir turizm işletmesinin markalama sürecini yönetebilir, politikalar geliştirebilir.
5 1475481 Kent markası oluşturma süreç ve stratejilerini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 2 2
2 4 3 2 3 3 2
3 4 2 3 3 1 3
4 4 3 2 3 2 2
5 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek