Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR631 Kültürel Miras Coğrafyası 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Miras, Doğal Miras ve Doğal Mirasa ilişkin kavramların öğrenilmesi, Türkiye'nin Doğal Miras kaynaklarının tanınması ve bu kaynakların sürdürülebilir kalkınma açısından turizm aracılığıyla değerlendirilmesinin öneminin kavranabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ANDERSON, K., DOMOSH, M. PILE S., and THRIFT N. (2003). Handbook of Cultural Geography. SAGE Publications, New Delhi (İndia). HILL, M., GEZON, L. and KOTTAK, C. (2016). Kültür. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. TANRIKULU, M. (2018). Coğrafya ve Kültür (Mekân-Kültür-Tarih-Coğrafi İşaret). Pegem Yayınları, Ankara. TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E. (1994). Beşeri Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayını, İstanbul. Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye Kültürel Mirası, Unesco, Turizm Coğrafyası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal Miras ile İlgili Temel Kavramlar
2 Arazi Gezisi (Tabiat Tarihi Müzesi)
3 Miras Turizmi ve Coğrafi Miras
4 Jeomorfolojik Miras Kaynakları (Volkanik Miras -piroklastik koniler, kaldera, maar)
5 Jeomorfolojik Miras Kaynakları (Kıyı Mirası -falez, plaj, kıyı oku, tombolo, kıyı kumulu, ria, kıyı kordonu, delta)
6 Arazi gezisi (Kula volkanik miras alanları)- Belgesel
7 ARA SINAV
8 Jeomorfolojik Miras Kaynakları (Karstik Miras - mağara, obruk, düden, traverten terasları)
9 Jeomorfolojik Miras Kaynakları (Buzul Mirası - buzul, buzul gölü)
10 Jeomorfolojik Miras Kaynakları (Su Mirası - miras göller, ve miras nehirler)
11 Jeomorfolojik Miras Kaynakları (Su Mirası - akarsu mirası- kanyon, delta, şelale)
12 Biyocoğrafik Miras - Flora mirası
13 Biyocoğrafik Miras - Fauna mirası
14 Toprak Mirası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252958 Doğal Mirasa ilişkin kavram bilgisini bilir.
2 1252959 Türkiye'deki doğal miras kaynaklarını sınıflandırabilir.
3 1252960 Türkiye'deki doğal mirası kaynaklarını tanıyabilir.
4 1252961 Türkiye'deki doğal mirası kaynaklarını turizm aracılığıyla değerlendirebilmeyi planlayabilir.
5 1252962 Kullanarak korumanın sürdürülebilir kalkınma açısından önemi konusunda farkındalık oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 3 3
3 4 3 4
4 3 4 4
5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek