Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS105 Akademik Yazım I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin özellikle akademik amaçlı yazma becerilerini geliştirmek olup öncelikle metinlerdeki dilsel doğruluk, birlik, netlik, ilgililik, tutarlılık ve organizasyon üzerinde durulacaktır. Yanı sıra, dersin diğer amacı olarak öğrencilerin okuma materyallerini değerlendirebilmeleri, ilgili diğer okumalara erişerek eleştirel becerilerini geliştirmeleri için güncel toplumsal teorideki kilit kavramlar verilecektir. Öğrencilerin APA yazım kılavuzundan yararlanarak betimleyici, bilgilendirici, argüman geliştiren ve okuru ikna edici türde makaleler yazmaları beklenmektedir. Alıntılama kurallarının ve intihalin önlenmesinin özellikle üzerinde durulacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APA Yazım Kılavuzu, Kaknüs Yayınları, 2015; Durkheim Öldü, Arthur Asa Berger, Heretik Yayıncılık, 2014. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Marshall Berman, İletişim Yayınları, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin özellikle akademik amaçlı yazma becerilerini geliştirmek için öncelikle metinlerdeki dilsel doğruluk, birlik, netlik, ilgililik, tutarlılık ve organizasyon üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, APA yazım kılavuzundan yararlanarak betimleyici, bilgilendirici, argüman geliştiren ve okuru ikna edici türde makaleler yazacaklardır. Alıntılama kurallarının ve intihalin önlenmesinin özellikle üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
54 Ev Ödevi 3 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 7 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş, dersin tanıtımı, akademik yazın türü Yazma etkinliği Yok
2 Fikrin organizasyonu, yazıya uygun hale getirilmesi, yazıya dökülmesi Yazma etkinliği Yok
3 Metin okuma ve yazma (Ödev 1) Yazma etkinliği Yok
4 Temel sosyolojik metinler, okuma biçimleri, yorumlama Yazma etkinliği Yok
5 İlk ödevin değerlendirilmesi - Okuma Yazma etkinliği Yok
6 Metin okuma ve yazma (Ödev 2) Yazma etkinliği Yok
7 Sunumlar Yazma etkinliği Yok
8 İkinci ödevin değerlendirilmesi - Okuma Yazma etkinliği Yok
9 Ara sınav Yazma etkinliği Yok
10 Temel sosyolojik metinler, okuma biçimleri, yorumlama Yazma etkinliği Yok
11 Metin okuma ve yazma (Ödev 3) Yazma etkinliği Yok
12 Üçüncü ödevin değerlendirilmesi - Okuma Yazma etkinliği Yok
13 Sunumlar Yazma etkinliği Yok
14 Genel değerlendirme Yazma etkinliği Yok
15 Genel değerlendirme Yazma etkinliği Yok
16 Final Sınavı Yazma etkinliği Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457921 Küçük projeler tasarlayıp bunları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
2 1457922 lgili ve kabul edilebilir kaynakları bulur, bu kaynaklardan alıntılar yapar, metin içinde ve referanslar bölümünde kurallara uyumlu bir şekilde bu kaynaklara referans verir.
3 1457923 APA, MLA, Şikago makale yazım kılavuzunu yahut da akademik bir derginin benimsediği herhangi bir makale yazma kılavuzunu kullanarak makaleler yazar.
4 1457924 Sosyal ve kültürel teorideki kilit kavramlar ve temel eğilimlere başvurarak okuduğu, izlediği, maruz kaldığı herhangi bir metni (bir kitap, bir film, bir kent, bir reklam panosu) analiz eder.
5 1457925 Düşüncelerini akademik niteliklere uygun ve etik ilkeleri gözeterek kendi içinde tutarlı ve sistematik bir şekilde hem Türkçe hem İngilizce, gerek sözlü gerekse yazılı olarak ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.