Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS104 Akademik Yazım II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı; Akademik Yazım I dersinin devamı olarak makale yazımının inceliklerini detaylarıyla öğrenmektir. Akademik yazının diğer türlerden farkının pekiştirilmesi, bilimsel yazımda dikkat edilmesi gereken kuralların neler olduğu ve intihal gibi akademik suçların ciddiyetini öğrencilere aktarmaktır. Sosyal bilimlerde dikkat edilmesi gereken kurallara bir giriş yapmak ise dersin yan amaçlarındandır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APA Yazım Kılavuzu, Kaknüs Yayınları, 2015; Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Heretik Yayıncılık, Howard Becker, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin makale yazım tekniklerini pekiştirmesi üzerine alıştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Giriş, Dersin Tanıtımı, Akademik Yazın Türü Kütüphane Araştırması Yok
2 Fikrin organizasyonu, Yazıya uygun hale getirilmesi, Yazıya dökülmesi Kütüphane Araştırması Yok
3 Metin okuma ve yazma (Ödev 1) Kütüphane Araştırması Yok
4 Ampirik Sosyoloji Çalışmaları - Okuma biçimleri, Yorumlama Kütüphane Araştırması Yok
5 İlk Ödevin Değerlendirilmesi - Okuma Kütüphane Araştırması Yok
6 Metin okuma ve yazma (Ödev 2) Kütüphane Araştırması Yok
7 Sunumlar Kütüphane Araştırması Yok
8 İkinci Ödevin Değerlendirilmesi - Okuma Kütüphane Araştırması Yok
9 Ara Sınav Ara sınav Yok
10 Teorik Sosyoloji Metinleri - Okuma biçimleri, Yorumlama Kütüphane Araştırması Yok
11 Metin okuma ve yazma (Ödev 3) Kütüphane Araştırması Yok
12 Üçüncü Ödevin Değerlendirilmesi - Okuma Kütüphane Araştırması Yok
13 Sunumlar Kütüphane Araştırması Yok
14 Genel Değerlendirme Kütüphane Araştırması Yok
15 Genel Değerlendirme Kütüphane Araştırması Yok
16 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466658 Küçük projeler tasarlayıp bunları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
2 1466659 ilgili ve kabul edilebilir kaynakları bulur, bu kaynaklardan alıntılar yapar, metin içinde ve referanslar bölümünde kurallara uyumlu bir şekilde bu kaynaklara referans verir.
3 1466660 APA, MLA, Şikago makale yazım kılavuzunu yahut da akademik bir derginin benimsediği herhangi bir makale yazma kılavuzunu kullanarak makaleler yazar.
4 1466661 Sosyal ve kültürel teorideki kilit kavramlar ve temel eğilimlere başvurarak okuduğu, izlediği, maruz kaldığı herhangi bir metni (bir kitap, bir film, bir kent, bir reklam panosu) analiz eder.
5 1466662 Düşüncelerini akademik niteliklere uygun ve etik ilkeleri gözeterek kendi içinde tutarlı ve sistematik bir şekilde hem Türkçe hem İngilizce, gerek sözlü gerekse yazılı olarak ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.