Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarih öğretimiyle ilgili genel amaçları ortaya koymak, alana özgü temel kavramlara yer vermek, ilgili alanda kullanılan strateji-yöntem-teknikler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Ankara 2005, Anı Yayıncılık; İsmail ÖZÇELİK, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara 2001, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Mehmet TAŞPINAR, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri, Elazığ 2005; Leyla KÜÇÜKAHMET, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 2001, Nobel Yayın Dağıtım; Cevat ALKAN- Mehmet KURT, Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi), Ankara, Anı Yayıncılık; Kenneth D. MOORE, Öğretim Becerileri, Editör: Ersin Altıntaş, Çev: Nizamettin Kaya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Yüksel ÖZDEN, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 2003, peGem Yayıncılık; Nurettin FİDAN, Eğitim Psikolojisi, Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1985, Alkım Yayıncılık; Ali YILDIRIM- Hasan ŞİMŞEK, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara 2006, Seçkin Yayıncılık; Ali BALCI, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara 1995, peGem Yayıncılık; Cemil ÖZTÜRK- Rahmi OTLUOĞLU, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller, Ankara 2002, peGem Yayıncılık; Roger TRIGG, Sosyal Bilimleri Anlamak, Sosyal Bilimlere Felsefî Bir Bakış, Çev: Beyza Sümer, Filiz Ülgüt, İstanbul 2005, Babil Yayıncılık.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih öğretimiyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 140 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir ders saatindeki öğretim etkinlikleri, Eğitim nedir?, Formal eğitim, informal eğitim, Öğrenme ve öğretme Strateji ve modelleri, Etkili öğrenme ve öğretimin genel ilkeleri.
2 Başlıca öğretim ilkeleri, Bazı öğretim yaklaşımları, Öğretim stratejileri, Öğretim Yöntemleri. Anlatım Yöntemi.
3 Tartışma Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi.
4 Gezi-Gözlem Yöntemi, Örnek Olay incelemesi Yöntemi.
5 Problem Çözme Yöntemi, Proje Tabanlı öğrenme yaklaşımı.
6 Beyin Temelli Öğretim.
7 İşbirliğine Dayalı (Kubaşık) Öğrenme.
8 Öğretim Teknikleri: Drama (Yaratıcı Drama), Rol Yapma.
9 İstasyon Tekniği.
10 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği.
11 Gardener’ın Öğretimde Çoklu Zekâ Yaklaşımı.
12 Öğrenme Stilleri.
13 Jean Piaget'in Öğrenme Modeli.
14 Bloom’un tam öğrenme modeli.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312931 Formal eğitim, informal eğitim, Öğrenme ve öğretme Strateji ve modelleri, Etkili öğrenme ve öğretimin genel ilkelerini bilir.
2 1312932 Her bir öğretim yönteminin yararlarını ve sınırlılıklarını ifade edebilir.
3 1312933 Bir ders saatindeki öğretim etkinliklerini konuya uygun olarak planlayabilir.
4 1312934 Başlıca öğrenme modellerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama