Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

XX.YY politikalarına yön veren ülkelerin siyasi çıkarlarına bağlı olarak meydana gelen olayların gelişme süreçlerini ve etkilerini incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Serpil Sürmeli

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980 Türkiye İş Bankası Yayınları,Ankara,1987

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

XX.YY'ı şekillendiren askeri ve siyasi olaylar ,dünya politikalarına etkileri,yüzyılın öne çıkan ülkeleri ve genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 2 5 10
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
24 Seminer 1 5 5
27 Makale Yazma 2 10 20
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 II.Meşrutiyet'in ilanı yok yok
2 İttihat ve Terakki Dönemi yok yok
3 Tablusgarp ve Balkan savaşları yok yok
4 I.Dünya Savaşı yok yok
5 Türk İstiklal savaşı yok yok
6 İtalya ve Almanya'da Mussolini ve Hitler Dönemi yok yok
7 II.Dünya Savaşı yok yok
8 Savaş sonrası Avrupa (1945-1960) yok yok
9 Soğuk Savaş Dönemi Bloklar yok yok
10 Savaştan sonra Türkiye (1945-1960) yok yok
11 Kıbrıs Meselesi yok yok
12 Kıbrıs Barış Harekatı ve Sonuçları yok yok
13 Avrupa Birliği yok yok
14 1990'dan sonra dünyada yaşanan önemli olaylar yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341907 20.YY politikalarına yön veren ülkeleri ve politikalarını inceler
2 1341908 Siyasi ve askeri olayların sebeplerini kavrar
3 1341909 Siyasi ve askeri olayların sonuçlarını analiz eder
4 1341910 20.YY politikalarının olumlu ve olumsuz etki alanlarını inceler
5 1341911 20.YY politikalarının genel değerlendirmesini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama