Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze ülkemizde uygulanan sosyal bilgiler öğretim programları konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necati TOMAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aşağıdaki kaynaklar öğrencilere önerilir; Öztürk, C. vd. (Editörler), 2016, Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Pegem Yayınları Tay, B., 2015, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Yayınları Bilgili, A., 2016, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Pegem Yayınları MEB Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Çatak, M., 2015, Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarının İncelenmesi, Ekev Akademi Dergisi, Sayı: 62 Kan, Ç., 2010, ABD ve Türkiye’de Sosyal Bilgilerin Tarihsel Gelişimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:2 Sözen, E. ; Ada, S., 2018, 2005 ve 2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, Cilt:6, Sayı:1 Öğrenciler bu kaynakları kütüphanede ve internet ortamında bulabilirler. Bu ders için hazır bir sunum bulunmamaktadır. Konularla ilgili görseller yeri geldikçe internet ortamında gösterilmektedir.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim programlarına ilişkin yaklaşımlar, dünyada ve Türkiye'de sosyal bilgiler öğretimini gelişimi, ülkemizde uygulanmış sosyal bilgiler öğretim programları, farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları, öğretim programları ile ilgili hazırlanmış yayınların incelenmesi dersimizin içeriğini oluşturur.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Programlarına ilişkin Yaklaşımlar
2 Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin gelişimi
3 Geçmişten günümüze ülkemizde uygulanan sosyal bilgiler öğretim programları
4 Geçmişten günümüze ülkemizde uygulanan sosyal bilgiler öğretim programları
5 Mevcut sosyal bilgiler öğretim programının daha önceki programlar ile karşılaştırması
6 ABD'nin sosyal bilgiler öğretim programı
7 Finlandiya'nın sosyal bilgiler öğretim programları
8 Almanya'nın sosyal bilgiler öğretim programları
9 Vize
10 İran'ın sosyal bilgiler öğretim programları
11 Japonya'nın sosyal bilgiler öğretim programları
12 Öğretim programları ile ilgili makale incelemesi
13 Öğretim programları ile ilgili makale incelemesi
14 Öğretim programları ile ilgili makale incelemesi
15 Öğretim programları ile ilgili makale incelemesi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285319 Ülkemizde uygulanmış sosyal bilgiler öğretim programları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1285320 Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları hakkında fikir belirtebilir.
3 1285321 Sosyal bilgiler öğretim programları ile ilgili literatüre hakim olur.
4 1285322 Öğretim programları yaklaşımları hakkında görüş belirtebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama