Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dünyada güçlü ve çağdaş olarak bilinen eğitim sistemlerini incelemek ve bunları Türk eğitim sistemi ile karşılaştırarak güçlü ve zayıf yönlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin önkoşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aras, Selda &Sözen Sinem (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore'de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde: Niğde Üniversitesi. Balcı, Ali (2011). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. Ankara: Pegem Akademi Cansever, Belgin Arslan (2009). Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiyenin Bu Politikalara Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 222 – 232. Cho, In Kyung (1997). Güney Kore eğitim sistemi ile Türkiye eğitim sisteminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. Erginer, Aysun (2012). Avrupa Birliği eğitim sistemleri. Ankara: Pegem Akademi. Güçlü, Nezahat & Bayrakçı, Mustafa (2004). ABD eğitim sistemi ve hiçbir çocuğun eğitimsiz kalmaması reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 51-64. Gülcan, Murat Gürkan (2010). Avrupa Birliği ve Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Öztürk, Cemil (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları. Ankara: Pegem Akademi Kabaran, Güler Göçen & Görgen, İzzet (2016). Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5(2), s. 478 – 495. Sağlam, Mustafa, Özüdoğru, Fatma & Çıray, Funda (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk eğitim sistemine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: I, 87‐109. Ürtanır, Gürcan (2000), Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi, Eylül Yayınları. Yıldız, Derya (2015). Türkiye, Kore, Finlandiya Ana Dili Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 179 89-110. Yazıcı, İnci (2009). Türk ve Kanada eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Çağın gereklerine uygun olarak toplumsal değişim ve dönüşümü gerçekleştirmede eğitim sisteminin önemi, karşılaştırmalı eğitimin amaçları ve yararları, Türk Eğitim Sistemi ile ABD Eğitim sistemi, İngiltere eğitim sistemi, Almanya eğitim sistemi, Finlandiya eğitim sistemi, Japonya eğitim sistemi, Güney Kore eğitim sistemi ve Singapur eğitim sisteminin temel özellikleri, benzerlik ve farklılıkları, çağdaş eğitim sistemlerinin yapısı, işleyişi, eğitim kademeleri, öğretmen yetiştirme süreci, ders geçme ve sınav anlayışları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta: Dersin işlenişi ve planlama
2 2. Hafta: Karşılaştırmalı eğitimin amaçları, yararları ve tarihsel gelişimi
3 3. Hafta: Türk Eğitim sistemi
4 4. Hafta: Türk Eğitim sistemi
5 5. Hafta: Çağdaş eğitim sistemine sahip ülkeler
6 6. Hafta: ABD Eğitim Sistemi
7 7. Hafta: Finlandiya Eğitim Sistemi
8 8. Hafta: Almanya Eğitim Sistemi
9 9. Hafta: Ara Sınav
10 10. Hafta: İngiltere Eğitim Sistemi
11 11. Hafta: Japonya Eğitim Sistemi
12 12. Hafta: Güney Kore Eğitim Sistemi
13 13. Hafta: Singapur Eğitim Sistemi
14 14. Hafta: Dersin genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308427 1. Eğitimli bir toplum oluşturmada eğitim sisteminin önemini kavrar.
2 1308428 2. Karşılaştırmalı eğitimin amacı ve yararlarını açıklar.
3 1308429 3. Çağdaş eğitim sistemleri ile Türk eğitim sistemini karşılaştırır.
4 1308430 4. Türk eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir.
5 1308431 5. Çağdaş eğitim sistemlerinin genel özelliklerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama