Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve bu türün Türkçe öğretiminde nasıl kullanılacağını, öğretim programı ve becerilerle ilişkisini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili dersin belirli bir ders kitabı yoktur. Metin And'ın Geleneksel Türk Tiyatrosu kitabı esas olmak kaydıyla aşağıdaki kaynaklar ders sürecinde kullanılacaktır: 1. Cevdet Kudret, Karagöz I-II 2. Muhittin Sevilen, Karagöz 3. P. Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı 4. Ünver Oral, Kukla ve Kuklacılık 5. Özdemir Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri 6. Ünver Oral, Meddah Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Tiyatrosunun alt dalları olan Karagöz, Kukla, Köy Seyirlik Oyunları, Meddah ve Ortaoyunu ile modern tiyatro dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu türlerin eğitim ve öğretimde kullanılabilirliği üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
27 Makale Yazma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dram sanatı ve kavramları
2 Geleneksel Türk tiyatrosu, tarihi, içeriği ve genel özellikleri
3 Karagöz
4 Karagöz ve Türkçe eğitiminde kullanımı
5 Meddah
6 Meddah ve Türkçe eğitiminde kullanımı
7 Kukla
8 Kukla ve Türkçe eğitiminde kullanımı
9 Köy seyirlik oyunları ve Türkçe eğitiminde kullanımı
10 Ara sınav
11 Ortaoyunu ve Türkçe eğitiminde kullanımı
12 Modern Türk Tiyatrosu
13 Türk Dram sanatı ve Türkçe eğitiminde kullanımı
14 Türk Dram sanatı ve Türkçe eğitiminde kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284658 Geleneksel Türk tiyatrosunu ve çeşitlerini öğrenir.
2 1284659 Modern Türk tiyatrosunu öğrenir.
3 1284660 Dram sanatının Türkçe eğitiminde kullanımı ve öğretim programı açısından önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek