Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çocuk edebiyatının önemini kavramak, türleri ve belli başlı yazarları hakkında bilgi sahibi olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Recep Nas, Çocuk Edebiyatı 2.Necdet Neydim, Çocuk ve Edebiyat 3. A. Ferhan Oğuzkan, Çocuk Edebiyatı 4. İbrahim Kıbrıs, Çocuk Edebiyatı 5. Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı. 6. Türk Dili Dergisi'nin Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatının temel kavramlarını ve türlerini öğretilir. Çocuk edebiyatı türlerinin genel özellikleri ve nitelikleri hakkında bilgi verilir. Çeşitli uygulamalarla çocuk edebiyatı metinleri tanıtılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alanın temel kaynakları
2 Çocuk ve edebiyat kavramları
3 Çocuk ve edebiyat kavramları
4 Çocuk edebiyatının genel amaçları
5 Biçim açısından çocuk edebiyatı
6 İçerik açısından çocuk edebiyatı
7 Türk halk edebiyatı ve çocuk edebiyatı ilişkisi
8 Yeni Türk edebiyatı ve çocuk edebiyatı ilişkisi
9 Masal, destan, efsane, tekerleme, mit, ninni gibi halk edebiyatı kaynaklı türler
10 Ara sınav
11 Masal, destan, efsane, tekerleme, mit, ninni gibi halk edebiyatı kaynaklı türler
12 Şiir, roman, hikâye, gezi gibi yeni Türk edebiyatı kaynaklı türler
13 Şiir, roman, hikâye, gezi gibi yeni Türk edebiyatı kaynaklı türler
14 Kitap inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270230 Çocuk ve edebiyat kavramlarını öğrenir.
2 1270231 Çocuk edebiyatı metin türlerini öğrenir.
3 1270232 Çocuğa görelik ilkesi bağlamında çocuk edebiyatı türlerini değerlendirir.
4 1270233 Milli değerleri kazanma ve okuma becerisi bağlamında çocuk edebiyatının önemini anlar.
5 1270234 Çocuk kitaplarını şekil ve içerik bağlamında değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek