Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB622 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlke ve Yöntemleri 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yabancı dil olarak Türkçe öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini açıklamak, anadili ve yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler arasındaki farklılıkları tespit edip değerlendirmek, Avrupa Dil Dosyası kapsamında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik değerlendirmelerde bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başkan, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler, Multilingual Yayınları, İstanbul 2006. Demircan, Ömer. "Yabancı Dil Öğretim İlkeleri". Der Yay. İstanbul 2005. Demirel, Özcan. Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Yay. 2003. Yabancılar İçin Türkçe – Tömer Yayınları. Yaylı, D., Bayyurt. Yabancılara Türkçe Öğretimi. Anı Yayıncılık Ankara 2009. Ed. D., Mustafa, O., Alparslan, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Grafiker Yay. Ankara 2013.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farkları, yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyallerin değerlendirilmesi, Avrupa Dil Dosyası kapsamında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 6 6 36
10 Tartışma 6 5 30
28 Makale Kritik Etme 6 9 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil öğretimin tarihsel gelişimi
2 Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler
3 Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin tarihçesi
5 Avrupa dil dosyası (ELP)
6 Anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde yöntem farklılıkları
7 Anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde yöntem farklılıkları
8 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde temel ilkeler
9 Ara sınav
10 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil becerileri ve dil bilgisi öğretim yöntemleri
11 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil becerileri ve dil bilgisi öğretim yöntemleri
12 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde uygulamalı yaklaşımlar
13 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde materyal geliştirme
14 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde materyal geliştirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272036 Dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikleri tanır.
2 1272037 Anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde kullanılan yöntemleri tartışır.
3 1272038 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil becerilerinin yerini belirler.
4 1272039 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil bilgisi öğretim yöntemlerini tartışır.
5 1272040 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde materyal geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.