Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Amaç, öğrencinin küresel eğitim alanındaki belirli araştırma sorularını ele almak için uygun yöntemleri tartışması, seçmesi ve uygulayabilme becerisini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Özgür Taşkın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- APA yazım kılavuzu. Kaknüs yayınları çeviri. 2- Robert A. Day (1997). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayınlanır? (Tübitak Çeviri) 3- Miles ve Huberman .(2015). Nitel veri analizi. (Pegem çeviri) (Başka kitaplarda olabilir). 4- Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. New York: State University of New York Press. 5- Karasar, Niyazi. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel (Başka kitaplarda olabilir). 6- Taskin, Özgür ve Kumtepe Genç Evrim (2017). Bilim eğitiminde araştırma teknikleri (sy 58-88). Fen Eğitiminde Güncel Konuları içinde . Pegema 6- ASA Code of Ethics. Web adresi http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/documents/teaching/pdfs/Quick_Tips_for_ASA_Style.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma desenleri ve bilim tarihi arasındaki ilişki (postmodern vs. realist), bilimsel araştırmalarda etik konular, nitel ve nicel araştırma tekniklerinin karşılaştırılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersten beklentiler ve ders kaynakları-içeriğinin tartışılması
2 Etik nedir?
3 Araştırma sorusu ve özellikleri nelerdir?
4 Bilimim nedir ne değildir? Bilim etik arasındaki ilişki? Alters, B. J. (1997). Whose nature of science?. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 34(1), 39-55.
5 Bilimin Doğası kavramı ve etik.
6 Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar.
7 Araştırma yöntemleri ve süreçleri (Araştırma sorusu, literatür taraması, örneklem seçimi)
8 Araştırma yöntemleri ve süreçleri ( Yöntem:Veri toplama enstrümanının seçilmesi, geçerlik-güvenirlik kavramları)
9 Vize
10 Araştırma yöntemleri ve süreçleri (Analiz ve yorumlama)
11 Araştırma yöntemleri ve süreçleri (Raporlaştırma)
12 Grup sunumları
13 Grup sunumları
14 Değerlendirme
15
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.