Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilimsel araştırma süreçlerinin genel hatları ile tanıtımı, bilimsel araştırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken etik unsurların aktarımı ve araştırma içerisindeki araştırmacının rolünün belirlenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Polat ŞENDURUR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 72 145

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ders tanıtımı
2 Araştırmanın doğası
3 Araştırma problemi ve araştırma sorusu
4 Literatür taraması
5 Değişkenler ve hipotezler
6 Örneklem
7 Veri toplama araçları
8 Veri analizi
9 Geçerlilik, güvenilirlik
10 Nicel araştırma yöntemlerine giriş
11 Nitel araştırma yöntemlerine giriş
12 Karma araştırma yöntemlerine giriş
13 Araştırmada etik konular
14 Araştırmada etik konular
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1315206 Temel araştırma yöntemlerini bilme
2 1315210 Araştırma yöntemleri arasındaki farkları anlayabilme
3 1315216 Araştırma sorusu yazabilme
4 1315217 Hipotez kurabilme
5 1315218 Etik unsurların farkına varabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 2
2 5 2 4 2
3 5 2 4 2
4 5 2 4 2
5 5 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek