Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Araştırma teknikleri, bu tekniklerle yapılan araştırmalar hakkında bilgi vermek ve elde edilen verilerin yayın etiğine gore hazırlanmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Soylu Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The technique of dissection, Tompsett, D.H, Second Edition, London,1970. 2. Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 3. Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Veteriner Anatomi alanındaki araştırma teknikleri, bilimsel araştırmanın aşamaları, kaynaklara erişim yöntemleri ve yapılan çalışmanın yazılmasında uyulacak etik kurallardan bahseder.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
10 Tartışma 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner anatomi alanında kullanılan teknikler hakkında genel bilgi
2 Maserasyon teknikleri
3 Diseksiyon teknikleri
4 Morfometrik teknikler
5 Morfolojik teknikler
6 Presentasyon teknikleri
7 Bilimsel araştırma nedir? Temel özellikleri nelerdir?
8 Bilimsel araştırma nasıl yapılır ?
9 Bilimsel Makale Yazım Aşamaları
10 Özet ve giriş bölümünün özellikleri
11 VİZE SINAVI
12 Materyal ve metodun belirlenmesi
13 Sonuç ve tartışma bölümünün yazılması
14 Yayın Etiği
15 Bilimsel yayın hazırlanırken dikket edilmesi gereken kurallar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311757 1. Veteriner Anatomi alanındaki tüm araştırma tekniklerini öğrenir
2 1311758 2.Bilimsel araştırmayı doğru bir şekilde tanımlar
3 1311759 3. Bilimsel araştırma hazırlarken dikkat edilmesi gereken özellikleri öğrenir
4 1311760 4. Etik kurallara uygun olarak bilimsel yayın hazırlayabilir
5 1311761 5. Yayın etiğinin ne anlama geldiğini ve nelere dikkat edileceğini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek