Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun çalışma yapabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

RIFAT GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Niyazi Karasar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntemi öğrenmek. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımını ve planlanmasını yapabilmek, doğru alıntı yapabilmek ve kaynakça hazırlayabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 13 2 26
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Nedir Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı.jpg
2 Bilimsel Araştırma Türleri Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı.jpg
3 Bilimsel Araştırma Türleri Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı.jpg
4 Nitel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı.jpg
5 Nicel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı.jpg
6 Problem Cümlesi yazabilme 586927.pdf
7 çalışmanın amacını yazabilme 586927.pdf
8 çalışmanın önemini yazabilme YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.jpg
9 çalışmanın evren ve örneklemini yazabilme YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.jpg
10 çalışmanın kuramsal çerçevesini yazabilme YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.jpg
11 çalışmanın yöntemini yazabilme YabancDilrenimindeKltrlerarasletiimBecerisiEdinimi.pdf
12 çalışmanın verilerini analiz etme GERÇEK VE YEŞİL GECE ROMANLARINDA EĞİTİMİN BİREYİN YETİŞMESİ VE TOPLUMUN GELİŞMESİNDEKİ ÖNEMİ.pdf
13 çalışmanın bulgularını ve sonuçlarını yazabilme ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE EYLEM ODAKLI YAKLAŞIM.pdf
14 Kaynakça oluşturabilme https://www.apa.org/pubs/
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494029 Bilimsel araştırma türlerini bilmek
2 1494030 bilimsel araştırmaya uygun yöntem seçebilmek
3 1494031 Bilimsel araştırma planlaması yapabilmek ve uygun çalışma hazırlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75735 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75736 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75737 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75738 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75745 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75740 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75739 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75742 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75741 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75744 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75743 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75747 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75746 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4
3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek